Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
18 november 2015
Artikel delen

Blog Ulco Schuurmans: Dashboarding

De term dashboarding komt niet alleen uit de auto-industrie maar is ook gangbaar bij de ICT. Zoals de naam al aangeeft zit de gebruiker achter diens dashboard, tegenwoordig steeds meer een virtuele display.

Het dashboard informeert over meetwaarden, binnenkomende gegevens / informatie en monitort draaiende processen. De reikwijdte van dashboarding is die van een simpel gegeven, bijvoorbeeld het benzineverbruik per 100 km, tot Big Data, bijvoorbeeld de belangrijkste sociale trends in Nederland. Vertaald naar eHealth kom je bij dashboarding drie belangrijke typen tegen. 

Zelfmanagement

Het eerste type is het zelf managen van de eigen gezondheid, leefstijl en welzijn (GLW). Dat heet met een fraaie term ook wel de Quantified Self. Uitgerust met apps, wearables, slimme sensoren en woonomgeving is de cliënt / patiënt zelf heer en meester over het eigen gezondheidsmanagement. Op de display valt fraai visueel (zelfs in VR) te volgen hoe het met de eigen GLW in de tijd gaat. Ook is te zien welke invloed de persoonlijke gedragingen en interventies hebben.  

70% kan ermee aan de slag
Het effect van de Quantified Self is dat de gebruiker via dashboarding ziet wat er allemaal met zijn gezondheid gebeurt, daar zelf direct invloed op heeft en verantwoordelijkheid over heeft en de eigen mogelijkheden en kracht meer gaat benutten. Je ziet in de praktijk het commitment, de efficiency van de therapie en het delen (sharen) van gegeven met de zorg / hulpverlener en andere groepsleden navenant toenemen. Natuurlijk niet geschikt voor iedereen maar zo’n 70% van de gebruikers van eHealth kan er meteen mee aan de slag.

Online begeleiding

Het tweede type dashboarding is de online (therapeutische) begeleiding. Dit al of niet gekoppeld aan blended care. De hamvraag in deze is welke deel van de te bieden zorg, therapeutische aanpak en (aanvullende) diagnostiek behoeft eigenlijk niet fysiek te lopen? E-Health biedt voldoende mogelijkheden om dit drietal op afstand online uit te voeren. Dat scheelt tijd, reizen en het gebruik van ruimtes. Iedereen kent wel een controle- of meetmoment, een aanvullend adviesje of aanpassing van de medicatie die je net zo goed thuis of op werk van de cliënt had laten kunnen uitvoeren. 

Cliënten en behandelaars tevreden
Online begeleiding met dashboarding maakt momenteel veel furore. De GGZ is een van de koplopers en meldt 70% klantrespons over het gehele traject.  Na een eerste intake volgt blended care. Een mix van enkele fysieke contacten afgewisseld met het online bijhouden van gegevens, het uitvoeren van opdrachten en het uitwisselen van adviezen en vragen met de behandelaar. Een programma als Karify is daarbij heel geschikt om de eigen aanpak en behandelingsplan vorm te geven in de online software-omgeving. Dit geheel compleet met een introductiefilmpje van de behandelaar, het inleveren van voorwerk, het plannen van afspraken en contactmomenten, tussentijdse evaluaties en de vorderingen op het dashboard. Zowel cliënten als behandelaars zeggen tevreden te zijn over deze vorm van online begeleiding.

e-consult met dashboard
Een andere insteek vormt het koppelen van dashboarding aan e-consulten. Online spreekuren waarbij de belangrijke uitslagen, meetwaarden en parameters meteen bij het beeldbellen zichtbaar zijn. Een deel van de POH-, huisartsen- en specialisten- consulten kan hierdoor vervangen worden. Daarbij kan de cliënt in alle rust de relevante gegevens verzamelen en invoeren in zijn Digitale Patiënten Dossier of App. Vervolgens kan hij samen met de behandelaar de voortgang over de tijd in beeld brengen. De toepassingen liggen voor het oprapen. Bloeddruk, diabetes, COPD, het gebruik van medicatie, het begeleiden van ouderen, noem maar op en het valt wel te realiseren.

Monitoren door behandelaar

Het derde type van dashboarding is het monitoren van de cliënt / patiënt door de zorgverlener of behandelaar. Dit is al veel langer bekend in de vorm van telemetrie. Bij de huidige geneeskunde vervangt echter het dashboard op de iPad of smartphone de dossierkar van de zaalarts, het cliëntschriftje van de Thuiszorg, het behandelschema van de paramedicus en de medische uitwisseling vanuit de ambulance met de Spoed Eisende Hulp. Dashboarding tussen de man in het veld en de specialist op afstand kan de efficiency van de behandeling aanmerkelijk verbeteren en levens redden.

Ulco Schuurmans

Arts Maatschappij & Gezondheid

GGD Hart voor Brabant

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen