Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Disrupt je eigen organisatie – 5

Disruptie is geen nieuw fenomeen meer, aldus Wouter Wolters van Buro Wisselstroom in dit vijfde en afsluitende deel van zijn blogserie. Disruptie is tot containerbegrip geworden. Wat disruptieve innovatie kenmerkt, is het lef dat organisaties durven te nemen om eens alles ter discussie te stellen. Dit door het perspectief aan te nemen van iemand die niet uit de sector komt. Hoe zou de dienst of het product er uit zien als ik alles overnieuw kon doen? Welke klantwaarde en -beleving zou ik bieden wanneer ik de grootste concurrent van mijn eigen organisatie wil worden?

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Pas wanneer je dergelijke grote vragen durft te stellen, kun je grote innovatiestappen maken. En durf je deze stappen te maken, dan pas ga je met disruptieve innovatie in de praktijk voorbij aan de hype, schrijft Wouter Wolters (Buro Wisselstroom) in dit vijfde deel van zijn blogreeks (lees hier deel 1, deel 2,  deel 3  en deel 4).

Maar hoe dan?

We kunnen in de zorg veel leren van hoe disruptieve innovatie aangepakt wordt door start-ups en grote spelers in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door te kijken naar de manier waarop hun dienstverlening organiseren, hoe zij hun eigen werkprocessen daarnaar vormen en daarmee zich flexibeler kunnen aanpassen aan klantbehoeften en ontwikkelingen in de maatschappij.

De hamvraag is dan natuurlijk: “hoe kunnen we in de zorg profiteren van de methoden die in het bedrijfsleven worden ingezet om disruptief te innoveren?” Gerichte innovatie start niet bij technologie maar altijd bij onderzoek naar waar het het meest loont om te innoveren. Een goed startpunt is nagaan waar de grootste pijn zit van je cliënten of patiënten. Het maken van een klantreis of service blue print zijn goede methoden om dit te doen.

No pain, no gain

Om eerst op hoofdlijnen een indruk te krijgen van waar de grootste pijn zit, is onderstaande pijnpunten-model van Rachel Botsman zeer bruikbaar. Op basis van jarenlang onderzoek toont ze met het model vijf pijnpunten die de meeste aanleiding gaven voor disruptieve innovatie. Met het model ga je na welke veelvoorkomende aanleidingen voor innovatie ook op jouw organisatie van toepassing zijn. Vervolgens kijk je of je dit kunt omkeren door het tegenovergestelde te doen.


In deze vijfdelige blogserie gaan we in elke blog in op een van de pijnpunten uit het model. In deze laatste blog richten we ons op het pijnpunt beperkte toegang.

Beperkte toegang

Denk bij het pijnpunt van beperkte toegang onder meer aan beperkte openingstijden, gebruikersvoorwaarden, afhankelijkheden van tijd en plaats, beperkte toegang tot topspecialisten maar ook om hoge kosten of de vereiste kennis die nodig is om gebruik te kunnen maken van een product of dienst.

Een mooi voorbeeld van onbeperkte toegang tot specialistische kennis en vaardigheden is diagnose.me. Het platform stelt je in staat om vragen te stellen ten aanzien van je medische kwestie/ aandoening. Denk daarbij aan vragen als:

  • Is de voorgestelde behandeling de juiste voor mij?
  • Welke alternatieven zijn relevant voor mij?
  • Wat kun je zien op mijn MRI-scans?
  • Wat zijn de nieuwste inzichten ten aanzien van mijn aandoening en voorgestelde behandeling?
  • Waar krijg ik de beste behandeling?

Aanvullend kun je een second opinion vragen aan topartsen uit de hele wereld. Je kiest daarbij allereerst uit tal van artsen of complete teams van deelnemende ziekenhuizen die zich specialiseren in het onderwerp van jouw medische kwestie. Hierna upload je de belangrijkste bestanden op basis waarvan de initiële diagnose is opgesteld, waarna de arts of het team van jouw keuze binnen enkele dagen een second opinion vormt en met je bespreekt. Op deze manier krijg je toegang tot een diagnose van topspecialisten en bovenal meer zekerheid ten aanzien van je eventuele medische aandoening en de voorgestelde behandeling.

Ook in het geval van bloedprikken ben je vaak gebonden aan beperkte openingstijden en een specifieke plek (waarvoor je niet zelden moet reizen). Iggbo is een platform dat laboratoria, artsen, verpleegkundigen en patiënten aan elkaar verbindt om bloed te prikken op elk gewenst moment en locatie. Als arts of verpleegkundige geef je via het platform aan dat je bloed wilt laten afnemen bij een patiënt. Hierna kan de patiënt via de app zelf de datum en tijd, maar ook de locatie van de afspraak plannen.

Op basis van de doorgegeven voorkeuren wordt de patiënt vervolgens gekoppeld aan een van de vele aangesloten verpleegkundigen. Ook is het mogelijk om te kiezen voor je eventuele favoriete verpleegkundige. Doordat deze verpleegkundige op de gewenste locatie bloed afneemt, bespaart het de patiënt veel tijd en het ziekenhuis veel ruimte en tijd. Ook wordt de doorlooptijd verkort, doordat het ziekenhuis niet afhankelijk is van de beperkte ruimtes om bloed te kunnen prikken. Doordat patiënten zelf de datum, tijd en locatie van de afspraak bepalen, blijkt tevens dat 98% van de afspraken door patiënten nagekomen wordt.

Sessie tijdens openingsmanifestatie

Durf je het aan om eens alles ter discussie te stellen? ICT&Health organiseert 21 januari a.s. de openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019. Tijdens de manifestatie verzorgt Buro Wisselstroom een exclusieve sessie voor maximaal 12 duo’s van een manager/ bestuurder en een inhoudsdeskundige van middelgrote tot grote zorgorganisaties. Na een korte inspiratiesessie ga je onder begeleiding aan de slag door disruptieve innovatie toe te passen op een van je zorgpaden of behandelingen en een bijbehorend pijnpunt. In korte tijd ontwikkel je gezamenlijk de contouren van een mogelijk disruptief concept. Hierna presenteert ieder duo zijn/ haar concept. Meld je binnenkort aan voor deze sessie want het aantal plekken is zeer beperkt. Aanmelding voor de openingsmanifestatie is een vereiste.

Win een disrupt your own business-workshop t.w.v. €8000,-

Tijdens de plenaire afsluiting van de openingsmanifestatie roepen we de winnaar uit. Het duo met het beste pijnpunt en disruptieve concept wint een vervolgtraject bestaande uit een korte pijnpuntanalyse, inspiratiesessie op maat (gericht op het betreffende pijnpunt) en een Disrupt Your Own Business-workshop (t.w.v. €8000,-). Hierin ontwikkelen we gezamenlijk een disruptief concept op het pijnpunt. ICT&Health volgt de winnende organisatie, het traject en de uitkomsten door er aandacht aan te besteden in haar magazine en door het ontwikkelde concept te laten presenteren tijdens de ICT&Health international conference in juni 2019.

Volgende week kunt u de laatste blog lezen.

Wouter Wolters is een ervaren strateeg, spreker en auteur en is oprichter van Buro Wisselstroom, adviesbureau voor de menselijke kant van digitale zorginnovatie.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen