Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorg en zorgpersoneel afhankelijk van politieke keuzes en hoofdelijke stemming

Als chronisch patiënt met politiek bestuurlijke affiniteit heb ik afgelopen week in hart en nieren kennisgenomen van het feit dat je als politicus kan weglopen voor je verantwoordelijkheid. Aan het eind van het coronadebat van woensdag 12 augustus 2020 in de Tweede Kamer waren er nog te weinig Kamerleden aanwezig om een stemming te kunnen houden voor een betere beloning van zorgmedewerkers.

Tags

Lid redactieraad ICT&health

Geert-Jan van Hal

Geert-Jan van Hal Meer van deze auteur

Gast auteur

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Voor alles is een verklaring, die is er altijd, dus nu ook, want politiek is niet zwart-wit. Als chronisch nierpatiënt met een donornier, hartfalen en reumaklachten weet ik als geen ander hoe belangrijk het werk van artsen, specialisten maar bovenal zorgpersoneel is. Natuurlijk, door de corona maatregelen is het lastig om met alle 150 leden naar de Kamer te komen. Lukt dat niet, dan zijn er ook veilige digitale oplossingen om hoofdelijk te stemmen.

Maar, die woensdagavond waren er aanvankelijk voldoende Kamerleden aanwezig voor een hoofdelijke stemming. Totdat een groot deel van hen – met name van de coalitiepartijen – ineens wegliepen. Het was een ongelooflijk gênant en ondemocratisch schouwspel. Weglopen doe je niet!

De boodschap

Aan alle volksvertegenwoordigers van ons land: digitaal wordt het nieuwe normaal. Net zo normaal als thuiswerken. Ook al kon er op dat moment niet ‘hoofdelijk’ gestemd worden. Kijk naar mogelijkheden en oplossingen. Wacht niet te lang met stemmen en laat onze zorgmedewerkers niet in de steek. Loop niet weg voor uw verantwoordelijkheid, maar neem de verantwoordelijkheid op u en laat dit een wijze les zijn. Loop nooit meer weg, want hoe zou u het vinden als u zorg nodig heeft en de arts of verpleegkundige loopt uw kamer uit? En schuil u niet achter het feit dat de stemming niet op tijd was aangekondigd. Zorgpersoneel krijgt continu te maken met onverwachte situaties en complicaties bij patiënten die ze direct moeten aanpakken. Dan rennen ze ook niet weg. Integendeel, ze luisteren, kijken en handelen.

Het is in Nederland namelijk heel vanzelfsprekend dat wij voor elkaar zorgen. Zorgt u dan ook voor deze mensen?! Zij die dag en nacht, 7 dagen per week, met een blik op oneindig, voor ons klaar staan. Zij laten ons nooit in de steek, laat hun ook niet in de steek beste vertegenwoordigers van ons mooie Nederland. Waarom blijft de (financiële) waardering, los van die duizend euro ‘corona-bonus’, nu uit? Werken in de zorg moet lonen. Net als u en ik hebben artsen en verpleegkundigen recht op loon naar werk. Dit is de tijd om die discussie met elkaar te voeren en het vak te waarderen. Net als uw baan, hebben ook zorgverleners een job met ongelooflijk veel verantwoordelijkheid.

De hoop

Ik hoop dat u nooit cliënt of patiënt wordt, maar ik zal u meteen uit de droom helpen. We worden uiteindelijk allemaal patiënt en zijn afhankelijk van zorg. De zorg is voor en van ons allemaal. Zorgverleners doen dit werk uit liefde voor hun cliënten en patiënten. Zij zijn de ware helden die meer dan alleen een applaus verdienen.

Open de ogen, loop eens mee op de werkvloer en bekijk met eigen ogen hoe hard het zorgpersoneel voor ons werkt. Zij verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Om beloond te worden. Om een hoger salaris te ontvangen voor hun tomeloze inzet en de uren die ze maken in deze bijzondere tijd. Dit doen zij al jaren uit liefde voor het vak. Om de zorg te leveren om het leven – van mensen zoals u en ik in het ziekenhuis of instelling – dragelijker te maken en de kwaliteit van leven te verbeteren.

De oproep

Leden van de Tweede Kamer wordt wakker! Veel zorgmedewerkers die ik spreek zitten er momenteel fysiek en mentaal nog altijd helemaal doorheen. Ze hebben hard gestreden, veel overgewerkt en zijn moe. Ze zijn prikkelbaar en de onzekerheid over een tweede coronagolf maakt ze bang. Daarbij is het voornaamste probleem dat er vooral over hen wordt gepraat in plaats van met hen.

Hierdoor ontstaat steeds meer frustratie. Wat er die woensdagavond in de Tweede Kamer gebeurde helpt daar niet bij. Bij de discussie die nu ontstaan is, zorgt bij de zorgmedewerkers voor zoveel emoties. De afgelopen zes maanden hebben geestelijk zeer veel van ze gevergd. En de gebeurtenissen in de Tweede Kamer leiden er nu niet bepaald toe dat ze het gevoel krijgen dat de regering achter hun staat. De duidelijkheid en helderheid is ver te zoeken! Wat wel helpt? Zoek verbinding, kijk naar ze om, luister naar ze en schep helderheid en duidelijkheid zodat zij weten dat ze gehoord worden.  Wellicht dat zij zich dan ooit ook weer met u als volksvertegenwoordiger verbonden kunnen voelen.

De kosten

Laten we is kijken naar hoe we de zorgkosten structureel kunnen verlagen en wat digitale zorg hierin kan betekenen. Het stijgen van de zorgkosten heeft diverse oorzaken. De dubbele vergrijzing – we worden ouder en er worden minder kinderen geboren – is er een van. Ook zijn er veel meer, en dure, zorgpaden en behandelingen omdat tegenwoordig overal een poli voor is.

Nieuwe medicatie laat ons ziektes overleven die vroeger nog dodelijk waren. We gaan steeds vaker naar de huisarts of naar de specialist in het ziekenhuis en stellen daarbij hoge eisen. Allemaal factoren waardoor de zorgvraag groeit.  Digitalisering kan mijns inziens een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de zorgkosten. Door in te zetten op slimme technologieën, digitale zorg, e-health, m-health en smart health hebben zorgmedewerkers veel minder tijd nodig voor administratieve handelingen en meer tijd om te zorgen.  

De huisarts

De huisarts is de spil in ons leven waar het onze gezondheid betreft. Een goede band met de huisarts is van essentieel belang en kan ervoor zorgen dat we minder naar het ziekenhuis gaan. Wat is daarvoor nodig? Vertrouwen! Als wij onze huisarts vertrouwen zijn we minder snel geneigd om het oordeel van een specialist te vragen. Hierdoor kunnen we onze bezoeken aan het ziekenhuis beperken waardoor de zorgkosten binnen de perken blijven of zelfs dalen.

Echter, door de hoge werkdruk waar huisartsen mee kampen, kunnen zij vaak niet de tijd nemen die nodig is voor een consult. Daardoor komt de kwaliteit van de huisartsenzorg in gevaar en dat heeft ook een nadelig effect op de vertrouwensband met de patiënt. Laten we hier met z’n allen voor waken.

De toekomst

Digitale zorg stelt ons in staat onze eigen zorg op afstand te monitoren. Cliënten en patiënten die thuis hun klachten, symptomen, bloeduitslagen of verbeteringen monitoren hebben een beter beeld van het verloop van de behandeling en het ziektebeeld. Daarnaast bieden diverse e-health-toepassingen ons de mogelijkheid om klachten te rapporteren. Zo kunnen wij, als cliënt en patiënt, goed voorbereid naar het consult.

Als daarnaast de resultaten goed zijn en blijven en de patiënt zich goed voelt, dan hoeven we minder vaak naar een consult. Steeds meer artsen, specialisten en verpleegkundigen staan open om digitale zorg verder uit te rollen en te adopteren. Digitale zorg is een ontwikkeling die, goed uitgevoerd, tijd en kosten bespaart.

Digitale zorg helpt ons om de druk op huisartsen, artsen, verzorgend en verplegend personeel te verminderen, maar draag ook op andere manieren bij aan het verlagen van de zorgkosten. Een voorbeeld daarvan is de MedApp. Hiermee kan de patiënt zijn medicijnvoorraad bijhouden en meldingen programmeren voor de tijdstippen dat medicatie moet worden ingenomen. Deze e-health-applicatie kan ertoe bijdragen dat we nooit meer zonder medicijnen zitten of vergeten om ze in te nemen. Het voorkomt verspilling van medicatie en verkleint de kans op extra behandelingen omdat medicatie niet goed ingenomen is. Ook dit is een voorbeeld van hoe we de zorgkosten omlaag krijgen.

Daarnaast zorgt digitalisering ervoor dat we structureel processen makkelijker kunnen inrichten waardoor we het zorgproces versnellen. Goed gestructureerde processen leveren geld op. Geld dat beter besteed kan worden aan de beloning van het zorgpersoneel.

De volksvertegenwoordiger

Als ik uw volksvertegenwoordiger zou zijn, dan zou ik mijn collega’s op het gênante gedrag van die woensdagavond aanspreken. Veel erger is echter dat dit in een beschaafd land als Nederland zomaar heeft kunnen en mogen gebeuren. Dat is mijns inziens nog veel erger dan tegen stemmen.

Ik roep iedereen dan ook op, omwille van de zorg, efficiënter en patiëntvriendelijker te gaan werken, zodat de zorg beter én goedkoper wordt. Daarbij zou ik de inzet van slimme technologieën en digitale zorgmiddelen zeker ook meenemen. Zodat we verzorgend en verplegend personeel nu en in de toekomst beter kunnen bedienen en belonen. Alleen een applaus volstaat naar mijn mening op dit moment niet meer voor de helden van onze samenleving. Ik hoop van harte dat er snel een nieuwe stemmingsronde komt, met voldoende aanwezigen én een positief resultaat!

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Relined digitale zorg

Tags

Lid redactieraad ICT&health

Geert-Jan van Hal

Geert-Jan van Hal Meer van deze auteur

Gast auteur

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen