Programma

Online Magazine

Tip hier de redactie

‘Stop met lopende band zorg’

“De zorg is vanuit goede intenties heel homogeen geworden, iedereen doorloopt min of meer hetzelfde procedé. De planning van de zorginstelling is daarbij vaak leidend”, constateert Daan Dohmen, hoogleraar Digitale Transformatie. Met het oog op toekomstbestendigheid vindt hij dit niet langer houdbaar. “Waar je naartoe wilt, is dat we de situatie van de patiënt als uitgangspunt nemen: kijken...

‘We hebben niet meer zorg, maar minder patiënten en cliënten nodig’

Al haar hele carrière in de zorg is Helder bezig met technologische innovatie. Met name buiten haar eigen vakgebied kijkt ze naar ontwikkelingen die het leven van zorgmedewerkers en cliënten verbeteren en vergemakkelijken. De ICT&health Openingsmanifestatie op 9 mei 2022, waar Helder zal spreken, sluit daar naadloos op aan. Ook in haar ambt als minister van Langdurige Zorg en Sport ziet zij inno...

Lucien Engelen (strateeg zorginnovatie):
‘De zorg is de maatschappij een beetje kwijtgeraakt’

“COVID-19 geeft ons een inkijk in hoe de zorg er in 2030 voorstaat als we nu niet vol inzetten op innovatie”, stelt Lucien Engelen. “Terwijl digitale dienstverlening in andere sectoren volkomen normaal is, maakt de zorg hier pas sinds het begin van deze pandemie echt werk van. Patiënten en zorgprofessionals voelen dagelijks het gemis van elders gebruikelijke technologie. Daar is de zorg de ...

‘Om te innoveren moeten de ramen open’

“De zorg beweegt richting een digitaal ecosysteem van zorgaanbieders, waarbij de vraag van de patiënt leidend is. Een platform vormt daarbij de verbinding tussen professionals en patiënten”, zegt Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van OLVG. Deze trend is al zichtbaar bij de Virtual Ward, waarmee zorgverleners van het ziekenhuis, VVT-organisatie Cordaan en de Amsterdamse Huisartsen al...

‘We gaan niet voor postcodegeluk’

“Een innovatie is bij ons pas succesvol als er aan drie criteria wordt voldaan. Allereerst moet de kwaliteit van zorg of de kwaliteit van leven voor onze cliënten verbeteren. Daarnaast moet het medewerkers tijdwinst opleveren én leiden tot lagere zorgkosten”, stelt Jan-Kees van Wijnen, lid van de Raad van Bestuur bij tanteLouise. Deze visie is terug te vinden in een groot aantal sociale en t...

’Gelijkwaardig samenwerken essentieel voor duurzame zorgtransitie’

“Als digitalisering de insteek is, lopen artsen en verpleegkundigen niet warm voor verandering. Dat gebeurt wel als daarmee de kwaliteit van zorg en hun werkplezier toenemen”, constateert Janneke Brink-Daamen, bestuursvoorzitter van het Tergooi ziekenhuis. Die invalshoek, plus een gelijkwaardige samenwerking met álle VVT-organisaties en huisartsen in de Gooi en Vechtstreek zorgen voor een voo...

‘Versnel digitalisering in regionale leeromgeving’

“Om de zorg verder te digitaliseren moet er veel in de regio gebeuren. Die beweging kunnen we versnellen als zorgbestuurders, zorgverzekeraars, gemeenten, zorgprofessionals en patiënten niet alleen samen vergaderen, maar elkaar ook ontmoeten in een lerende omgeving”, vindt Erik Gerritsen. Dit next level van zijn adagium ‘the whole system in the room’ is de droom, die hij heeft bij zijn af...

Diederik Gommers: ‘Vertaal data naar betrouwbare adviezen en voorspellingen’

“De coronacrisis heeft duidelijk laten zien dat IC’s altijd te maken hebben met krapte, zowel in capaciteit als in personele bezetting. Dit momentum moeten we pakken om daar iets aan te doen”, stelt Diederik Gommers, hoofd Intensive Care/intensivist bij het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). ICT kan in zijn ogen zeker een rol spelen bij het aan...

‘Zorg moet schokbestendiger worden’

Bij haar overstap van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar minister voor Medische Zorg en Sport in juli 2020 kreeg Tamara van Ark de verantwoordelijkheid voor het stimuleren van digitalisering in de zorg. Het verder opschalen van succesvolle digitaal ondersteunde zorg en goede gegevensuitwisseling vereisen doortastendheid van de bewindsvrouw. Welke stappen wil zij daarin zett...

‘Samen werken aan noodzakelijke vernieuwing van onze zorg’

“Vanuit de driehoek patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar de juiste balans zoeken tussen digitale en fysieke zorg. Met als doel dat zorgprofessionals zich zoveel mogelijk kunnen focussen op het leveren van zorg aan patiënten. Daar ligt onze grootste uitdaging als het gaat om toekomstbestendige zorg”, stelt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit thema...

Wim van Harten (Rijnstate): ‘Meer evidence nodig voor kliniek van de toekomst’

“We bevinden ons onmiskenbaar in een digitale transitie, maar hoe de kliniek van de toekomst er precies uit moet zien, wordt nog nergens gedegen onderbouwd”, stelt Wim van Harten, bestuursvoorzitter van het Rijnstate ziekenhuis. Dit maakt het ontwerpen van een toekomstgerichte polikliniek, die Rijnstate in Elst wil realiseren, een complex vraagstuk. “Digitale innovaties vergen een aanzienlij...

‘Vrij baan voor betere ondersteuning professional en patiënt’

“Digitale innovatie in ziekenhuizen is hard toe aan een betere balans tussen efficiency en ondersteuning”, stelt Mark Van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek. “De COVID-19 crisis laat zien dat digitale zorg ook echt werkt. Maar onze focus lag te lang op het optimaliseren van financieel-administratieve processen. Nu hebben we behoefte aan oplossingen die dokters, verpl...

‘Digitaliseer op basis van behoeften en verlangens’

“Je moet mensen geen digitale werkelijkheid indrukken, maar deze passend maken bij hun behoeften en verlangens. Beleving speelt daarin een cruciale rol”, stelt Jolanda Buwalda, bestuursvoorzitter van Omring. Dit inzicht vormt de basis voor tal van digitale innovaties bij de VVT-organisatie, die bijna 13.000 cliënten heeft in West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en op Texel. Opvallend is h...

Maarten van Rixtel (Sensire): ‘Digitale wereld eist fundamenteel andere organisatie’

Het huidige bedrijfsmodel is niet langer houdbaar, het levert niks op om daar nog in te investeren. Dat is de conclusie die VVT-zorgorganisatie Sensire zes jaar geleden trok. “Door personele krapte en ontoereikende financiering als gevolg van demografische ontwikkelingen, zouden we onherroepelijk vastlopen”, stelt bestuurder Maarten van Rixtel. “Daarom zijn we het fundamenteel anders gaan do...
19 februari 2020

Kavita Parbhudayal (Zorgwethouder Den Haag): ‘Gemeente als makelaar tussen sociaal domein en high tech-sector’

“De veranderende en snel groeiende zorgvraag is een forse opgave voor gemeenten. Alleen met hulp van technologische innovaties kunnen we die het hoofd bieden en ervoor zorgen dat mensen langer gezond en veilig thuis kunnen wonen”, stelt Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid bij de gemeente Den Haag. Om deze ambitie in het beleid te verankeren, schreef zij het ‘Actiepro...

Erik Gerritsen (ministerie van VWS): ‘Iets meer Kennedy en wat minder Giuliani’

“Digitale zorg is een aanzwellende onderstroom, maar nog lang niet het nieuwe normaal. Om dat te realiseren moeten we met elkaar van de kade af durven komen”, stelt Erik Gerritsen. De no-nonsense secretaris-generaal bij het ministerie van VWS werkt al 4,5 jaar met hart en ziel aan het juiste klimaat en een vruchtbare bodem voor digitale zorginnovatie. “Wat de zorg nodig heeft, is niet zozeer...

UMC Utrecht werkt aan care continuüm voor elke patiënt ‘1.000 keer no leidt tot één goede yes’

Digitale innovatie bij het UMC Utrecht vindt plaats in een team van patiënten, zorgprofessionals, data scientists, softwareontwikkelaars, ethici en IT-specialisten. Deze werkwijze heeft geleid tot goede oplossingen en een gedegen ontwikkel- en implementatiestructuur. Het Utrechtse ziekenhuis richt zich nu op de volgende stap: opschalen en het uitwerken van een ander businessmodel voor de vergoedi...

Marian Kaljouw (NZa): ‘Op inhoud krijg je altijd de handen op elkaar’

“De zorg staat voor de grootste transformatie ooit en die slaagt alleen als we het met alle partijen samen doen”, stelt Marian Kaljouw, die in juni aan haar tweede termijn begon als bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Samenwerken is een speerpunt in de organisatie, die onder Kaljouws leiding transformeerde van een naar binnen gerichte regelgever en toezichthouder tot co...

Jolande Tijhuis maakt zich sterk voor meer regie GGZ-patiënt ‘Match&Care op bonafide online platform’

“Over pyschiatrische problemen is online onvoldoende gevalideerde informatie te vinden. Ook duurt het vaak lang voordat iemand de juiste GGZ-interventie krijgt”, stelt Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter bij de CONRISQ Groep, waarmee Vincent van Gogh op 1 mei 2019 is gefuseerd. Deze problemen effectief aanpakken kan volgens haar met een online platform, waarop mensen zowel betrouwbare informat...
17 april 2019

We moeten weg van het huidige model in de zorg

Philips heeft de afgelopen acht jaar een transitie doorgemaakt van elektronicaconcern tot health technology-aanbieder. Onder leiding van CEO Frans van Houten is deze transitie in alle geledingen van de organisatie doorgevoerd. De veranderingen bij Philips kunnen volgens Van Houten dienen als voorbeeld voor zorgorganisaties om te komen tot betere en duurzame zorg. Hiervoor vindt hij het onder meer ...

Beweeg in een richting die echt het verschil maakt

Innoveren op basis van empathie, mensen in teamverband tot de beste resultaten laten komen en goede zorgoplossingen ook commercieel tot een succes maken. Dat typeert Rasu Shrestha. De wereldwijd gerespecteerde zorginnovator bracht zijn ideeën de afgelopen 12 jaar in de praktijk bij het University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), waar hij Chief Innovation Officer en Executive Vice President va...

Artsen moeten leren hun kennis met patiënten te delen

Eric Topol begon ooit als cardioloog. Na een ‘eureka’-moment halverwege het vorige decennium, ging hij zich bezighouden met de onbegrensde mogelijkheden van draadloze en digitale technologie in de zorg. Twee boeken later is hij een van de bekendste pleitbezorgers van technologie bij wat hij de noodzakelijke transformatie van de gezondheidszorg noemt. ‘Individual medicine’ stelt straks de b...

Gezonder ouder worden met een app

We worden steeds ouder maar ziektes die voorheen vooral op hoge leeftijd voorkwamen, zien we nu op steeds jongere leeftijd optreden. Gemiddeld hebben vrouwen al op hun 41ste en mannen op hun 45ste een chronische ziekte”, zegt verouderingsonderzoeker en hoogleraar interne geneeskunde Andrea Maier. In haar onderzoek naar de invloed van leefstijl op de zelfredzaamheid van ouderen ontdekte ze goede ...
24 augustus 2018

‘Digitalisering van de gezondheidszorg zal het leven van alle Europeanen verbeteren’

Toegang geven tot persoonlijke gezondheidsgegevens overal in Europa. Big data samenbrengen voor genoomonderzoek en het opsporen van uitbraken van infectieziekten. Hoogwaardige onderzoeksprojecten in digitale gezondheidszorg financieren om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en zeldzame aandoeningen te bestrijden. De Europese Commissie heeft een ambitieuze toekomstvisie voor digitale gezondheidszo...

Laat duizend bloemen bloeien?

Een bekende innovatiestrategie is gebaseerd op het stimuleren van zoveel mogelijk ontwikkelingen, met de verwachting...
14 december 2016

Einde van de telco’s ?

Gevraagd naar mHealth, vertelde ik vorige week dat we doen alsof mHealth en ook e-health een soort virtuele silo’s...

Usono maakt echo handsfree

De Eindhovense start-up Usono wil patiënten en onderzoekers beter inzicht geven geven door echografie slimmer in te...

Werk maken van digitale zorg

De zorg digitaliseert in rap tempo. In 2017 zal die trend zich uiteraard doorzetten. Maar wat zijn hiervan dan de...
15 december 2016

Wat een feest!

Die week van de e-health. Het leek af en toe wel alsof er op elke hoek van de straat een demonstratie van digitale zorg...
21 februari 2017

“Redesign your Life!“

De noodzaak van goede nazorg na kanker is langzaam aan een onomstootbaar feit geworden. Maar een allesomvattende aanpak...

Nieuw in de redactieraad

Informatie doorgeven waar een ander beter van wordt. Dat is wat ik doe. Ik ben Kelly Nijhof, voormalig analist...

Eilandencultuur!

De vorm domineert de inhoud, de inhoud staat niet meer voorop. Het doel heiligt de middelen. E-health is geen doel op...
18 april 2017

Het flirten van de pathologie

Onlangs werd bekend dat Philips gaat samenwerken met de startup Pathai, een veelbelovend bedrijf dat technologie...
18 april 2017

Is she real?

Creepy, dat is het eerste woord wat in mij op kwam bij het zien van een video in een MIT Technology Report. Een demo...
18 april 2017

Stoppen is een optie

Ieder project en iedere onderneming of activiteit is anders, maar toch zien we vaak gelijksoortige patronen die leiden...

Apps voor huisartsen

Dit wordt een heel erg praktisch artikel. Ik wil gewoon mijn eerste twee pagina’s met apps laten zien. Niet allemaal...
4 september 2017

Hackers in de zorg

Elke dag worden honderden Nederlanders slachtoffer van identiteitsfraude. Inmiddels is dat de snelst groeiende vorm van...
4 september 2017

Technology Partnerships

Een wondermiddel of giftige pil? De afgelopen jaren is het steeds meer gemeengoed geworden dat ziekenhuizen lease- en...
4 september 2017

Mind the GAP

Implementeer digitale zorg Er is genoeg gepraat over de noodzaak van opschalen van e-health. Tijd om het echt eens...

‘E-health is de norm’

Greet Prins, lid Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en voorzitter RvB Philadelphia Zorg: 'Implementatie van...
4 september 2017

Ontgoocheld of ontgoogled?

U kent het vast : je hebt een telefoonnummer van iemand op het puntje van je tong liggen of bent het zelfs helemaal...
9 november 2017

Innovatie begint bij jezelf!

Wat is een zorginnovatie, wat maakt dit tot een innovatie, wie bepaalt dat? Nog belangrijker: wat levert het op?...
9 november 2017

Onverwacht

Dat ’ICT en Health’ anno nu bijna onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, moge duidelijk zijn. Op mijn manier kan...

eHealth4All: nogal wiedes!

Het is zonneklaar: als we e-health willen opschalen, dan zullen we moeten zorgen dat de toepassingen geschikt zijn voor...
15 december 2017

Hoe ethisch is e-health?

Omgaan met morele dilemma’s De inzet van e-health hoort bij moderne gezondheidszorg, daar zijn de meeste mensen het...
15 december 2017

Samen doorgaan!

Voelde u de energie ook in de ehealthweek? Van noord tot zuid en oost tot west, overal in het land waren activiteiten,...

Informatie is alles

Hypecyclussen geven een beeld van technologische megatrends en hun implicaties voor het vormgeven van de toekomst van...

Dood aan alle startups!

In de herfst van 2017 zat ik aan tafel met John Mattison, de Chief Medical Officer van Kaiser Permanente, een...

Lente in de zorg!

Het is lente! In de zorg merk ik dat op meerdere manieren. Door de frisse wind van mensen die kansen zoeken, die kennis...
16 april 2018

What’s up doc?

Mijn duim beweegt zich richting de sendknop in Whatsapp. Ik heb in een bericht aan mijn arts getikt dat ik de laatste...
16 april 2018

Eens gegeven, blijft gegeven

De digitalisering van onze maatschappij heeft ertoe geleid dat het laatste decennium de hoeveelheid elektronische...
17 april 2018

Borg ethiek in techniek

Het toepassen van data analytics en e-health zit in de lift. Dat heeft ook een schaduwkant, stelt Annelien Bredenoord,...

Olifanten laten dansen

De zorg snakt naar vernieuwing. Startups kunnen daar een belangrijke rol bij spelen, denken KPN Health en Menzis. Ze...

‘Together we care’

Voor een mens geldt: gezondheid bepaalt de kwaliteit van leven. Dat gaat echter vaak niet op voor patiënten. Hun...

Trektocht

“Geef mensen informatie, (digitale) tools en vaardigheden plus hun persoonlijke doelen op het gebied van gezondheid...

High Tech, Human Touch

In veel opleidingen tot zorgprofessional wordt weinig tot geen aandacht besteed aan e-health, terwijl dit wel...

Dapper leiderschap

Voor dit nummer heb ik een van mijn grote voorbeelden mogen interviewen: Eric Topol, de schrijver van het boek ‘The...

Empathie

Dit voorwoord begin ik graag met een groot compliment aan u! Veel lezers hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan...

Cyberoorlog in de boardroom?

Security, hackers, pentesten, AVG, trojan, fishing, spamdefense, firewalls, NEN7510, general IT-controls, WannaCry,...
21 februari 2019

Trends en ontwikkelingen

Alles staat online. Maar wat doen wij met internet? Waar blijven onze data? Niet alleen veel gehoorde vragen in...
21 februari 2019

Een nieuwe lente

Het is weer lente, een tijd van het verzetten van de klok, van het naar buiten halen van de tuinmeubelen, het openen...
10 april 2019