Programma

Innovation Partners

Tip hier de redactie
CSR

CYBER SECURITY RAAD (CSR)

De Cyber Security Raad (CSR) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen, waaronder op het vlak van e-health. Dit onderwerp willen wij via ICT&health scherper op de kaart zetten!

Vanuit de raad van CSR is het van belang van cybersecurity bij technologie in de zorg onder de aandacht te brengen bij de lezers van het ICT&health. Denk bijvoorbeeld aan de borging van privacy van de medische gegevens die ‘reizen’ over het netwerk van ziekenhuizen en klinieken. Dat vereist een zorgvuldige authenticatie en vooral veilig transport van de data. Ook bij de opslag van de gegevens moet de veiligheid gegarandeerd zijn. Een andere invalshoek is de ontwikkeling van de fysieke medische apparatuur.

De Cyber Security Raad (CSR) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen.

Door de unieke samenstelling van de raad (publiek-privaat-wetenschap) is het mogelijk om prioriteiten, knelpunten en incidenten vanuit diverse invalshoeken strategisch te benaderen en een integrale visie op kansen en bedreigingen te ontwikkelen. De CSR zoekt de samenwerking met vergelijkbare raden in andere landen en stimuleert de oprichting ervan in landen die nog geen Cyber Security Raad kennen.

Samenstelling

De raad streeft naar een zo breed mogelijke dekking van invalshoeken op het terrein van cybersecurity. Daarom hebben achttien leden zitting volgens de verdeelsleutel 7-7-4: zeven leden uit de private sector, zeven leden uit de publieke sector en vier leden uit de wetenschap. De CSR heeft twee co-voorzitters: Patricia Zorko waarnemend covoorzitter namens de publieke sector en Jos Nijhuis covoorzitter namens de private sector (VNO-NCW).

Strategisch

De Cyber Security Raad kijkt vooruit, signaleert wat er op Nederland afkomt en adviseert vooruitlopend op de reguliere beleidscyclus over nieuwe technologische ontwikkelingen en de cybersecurity-consequenties daarvan.

Contact informatie

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Kennis en kunde van CYBER SECURITY RAAD (CSR)

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen