Programma

Innovation Partners

Tip hier de redactie

ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen over de impact op en verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving.

De komst van de informatiesamenleving biedt ongekende mogelijkheden én uitdagingen in de zorgsector. Dat draait om vragen om randvoorwaarden: hoe staat het met de digitale vaardigheden van verpleegkundigen en patiënten, kan de privacy discussie in de zorg zodanig gevoerd worden dat recht wordt gedaan aan de zorgwensen als de privacy? Maar het draait ook om het gebruik van nieuwe ICT-toepassingen. Er zijn er genoeg, maar brede toepassing is moeilijk. Moeten we een betere visie ontwikkelen, zijn er andere financieringsmogelijkheden nodig, hoe is samenwerking te organiseren tussen zorginstellingen, gemeentes, verzekeraars. En last, but not least, hoe krijgen de wensen van de patiënten en mantelzorgers een stem in de ontwikkeling en opschaling van e-health?

Gezamenlijke ambitie

ICT&health en ECP delen de ambitie van een zorgzame informatiesamenleving, waarin e-health, ICT en overige technologische innovaties beschikbaar én betrouwbaar is voor de mensen die er gebruik van willen maken. Vanuit deze ambitie zal de samenwerking verder worden vormgegeven.

De samenwerking met ICT&health helpt ECP in het bereiken van een breder zorgpubliek. Zo kunnen de verschillende activiteiten die ECP op het gebied vanzorg organiseert, verspreid worden via de mediakanalen van ICT&health. Anderzijds krijgen de discussies die ICT&health oproept een vervolg in de werkgroepen van het Platform (langdurige) zorg en ICT.

Contact informatie

Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen