Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

​​​Huisartsen laten geld liggen bij declareren e-consult

Huisartsen blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van de declaratiemogelijkheden voor e-consulten. Dit blijkt volgens kennisinstituut Nictiz uit de ‘Actieagenda e-consult bij de huisarts’. Toezichthouder NZA heeft per januari 2018 de mogelijkheden voor declaratie van e-consulten verruimd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Huisartsen denken vaak dat de vergoeding voor een e-consult per definitie gelijk is aan dat van een telefonisch consult. Zij mogen voor een e-consult echter zelfs een dubbel regulier consult declareren, mits de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een dubbel face-to-face consult wordt geboden. Dit is recent bevestigd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Nu declareren veel huisartsen voor hun e-consulten nog de helft van de vergoeding van een regulier consult. Maar, stelt Nictiz, de vergoeding voor een e-consult is niet afhankelijk van de vorm, maar van de tijdsinvestering en de geleverde zorgverlening. ​​​

Bettine Pluut, programmamanager Patiëntparticipatie en eHealth bij Nictiz vindt het dan ook belangrijk dat huisartsen goede op de hoogte zijn van de brede declaratiemogelijkheden voor een e-consult. “Financiering wordt nu (onterecht) als een van de belangrijkste belemmeringen gezien, en dat is zonde.”​

E-consult is mailconsult

​Een e-consult is een digitaal schriftelijk consult – de NZa hanteert hiervoor in haar beleidsregels de term e-mailconsult. De prestatie ‘E-consult’ bestaat niet in de beleidsregels van de toezichthouder. Een gevoerd e-consult kan tot één van de onderstaande drie declaratiesoorten leiden, afhankelijk van de feitelijk geleverde prestatie:

  • E-mailconsult, als de zorgverlening qua tijdsbesteding beperkter is dan een regulier consult.
  • Regulier consult, als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een regulier consult wordt geboden.
  • Dubbel consult, als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een dubbel consult wordt geboden.

In alle gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat voldaan moet zijn aan de voorwaarden die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld in de KNMG-richtlijn Online arts-patiëntcontact​.

​Het mogen declareren van de prestatie staat los van wie in de praktijk de zorg verleent. Dit betekent dat zowel een huisarts, praktijkondersteuner als assistent een e-consult mogen voeren. Het is aan de huisarts om te beoordelen welke prestatie hij/zij declareert, zolang het maar gebaseerd is op de feitelijke situatie en het een consult betreft, aldus de NZA.

​Actieagenda e-consult huisarts

Nictiz voert momenteel met een aantal landelijke, regionale en lokale partners de Actieagenda e-consult bij de huisarts uit. De Actieagenda e-consult bij de huisarts is onderdeel van het programma Patiëntparticipatie en e-health.​

Het doel is van de agenda  het praktisch ondersteunen van huisartsen bij invoering en gebruik van e-consulten. Verder moet de actieagenda de (onder meer financiële) belemmeringen van een breed en effectief gebruik van het e-consult wegnemen.

Uit workshops en interviews met huisartsen blijkt dat zij ervan uitgaan dat de vergoeding voor een e-consult standaard 4,50 euro bedraagt, ongeacht de geleverde zorg en tijdsbesteding. De declaratiemogelijkheden zijn echter ruimer.  Later dit jaar publiceert Nictiz een handboek E-consult met de do’s en dont’s voor een zinvolle inzet van e-consulten bij de huisarts.

Vergoeding videoconsult

Sinds 1 januari 2018 krijgen medisch specialisten e-healthconsulten op de polikliniek op eenzelfde wijze vergoed als een fysiek poliklinisch herhaalbezoek. Dat heeft de NZa bepaald. Het gaat daarbij niet alleen om mail, maar ook om videoconsulten. Medisch specialisten doen al langer aan digitale alternatieven voor een fysiek consult. Maar omdat er geen passende zorgprestatie voor stond en dus geen vergoeding, ontbrak een belangrijke stimulans om deze zorg te innoveren en meer rondom de patiënt te organiseren. De NZa wil het gebruik ven e-health stimuleren in het kader van kostenbesparing en kwaliteitsverbetering in de zorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen