Programma

Nieuws
9 april 2018
Artikel delen

​MedMij, Nictiz consulteren Basisgegevensset Zorg

MedMij werkt er hard aan om vanaf juli dit jaar een aantal zorggebieden digitaal te ontsluiten voor gegevensuitwisseling. Met een reeks openbare consultaties voor onder meer technische specificaties rondom ontsluiting van het huisartendossier en nu dan weer de MedMij-specificaties behorende bij de Basisgegevensset Zorg 2017 (BgZ). Tot en met 27 april kan er op deze specificaties gereageerd worden.

Tags

Deel dit artikel

Vanaf juli dit jaar moeten patiënten/burgers in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen beschikken over hun gezondheidsgegevens. Dit doet MedMij op basis van de BgZ die binnen het programma Registratie aan de Bron is ontwikkeld. De BgZ bestaat uit een selectie van zorginformatiebouwstenen (Zibs).

Standaardisatie via Zibs

Die Zibs worden gebruikt om inhoudelijke – niet technische – afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de informatie die wordt gebruikt in het zorgproces. Door zaken op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vast te leggen kunnen de gegevens door verschillende organisaties meervoudig gebruikt worden.

Samen met partijen uit het zorgveld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. Vorig jaar heeft Nictiz de zorginformatiebouwstenen vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en is de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp.

Nu de BgZ 2017 gepubliceerd is, werkt Nictiz de specificaties bij naar deze nieuwe versie. De aangepaste functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende HL7 FHIR specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.

Ontsluiting vanaf juli

Een aantal elementen van het totaal aan patiënt-, medische en zorggegevens zal vanaf juli daadwerkelijk al ontsloten kunnen worden: medicatiegegevens, huisartsendossier, zelfmeetgegevens, e-afspraak, basisgegevensset zorg (zoals labuitslagen) van ziekenhuizen. Verder wordt er momenteel gewerkt aan een standaard indicatiebesluit langdurige zorg.

Vanaf juli is het de bedoeling dat fabrikanten en zorgaanbieders met hun digitale informatiesystemen aan kunnen sluiten op het MedMij-raamwerk en kunnen patiënten kiezen voor een PGO om inzage in gegevens te krijgen. In 2019 en 2020 moet de toegang geleidelijk aan uitgebreid worden. Vanaf 2020 is ontsluiting van alle systemen van alle zorgaanbieders verplicht.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2020
Wilt u op 27 januari 2020 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen