Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
17 november 2020
Artikel delen

AI-software kan kans op IC-heropname verkleinen

Om de kans op een eventuele heropname van IC-patiënten te verkleinen gaat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kunstmatige intelligentie testen op de Intensive Care. Pacmed Critical is een AI-softwarepakket kan de kans op een heropname van een IC-patiënt, op basis van verzamelde data, voorspellen. Als uit de test blijkt dat de AI-software goed werkt, dan is het de bedoeling dat Pacmed Critial artsen gaat ondersteunen bij de beslissing om een IC-patiënt al dan niet te ontslaan.

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De AI-software van Pacmed Critical berekent de informatie voor een beslissing over het ontslag van een patiënt op basis van duizenden kenmerken van opname en patiënt, zoals hartslag, bloeddruk en diagnose. Die informatie wordt vervolgens, inclusief een onderbouwing van de riscioschatting, weergeven op een overzichtelijk dashboard.

Met die informatie, risicoschatting en onderbouwing kan de intensivist tot een meer weloverwogen besluit over het al dan niet ontslaan van een IC-patiënt nemen. Dit verkleint de kans op het te vroeg of te laat ontslaan van een patiënt. Doel van Pacmed Critical is het optimaliseren van de kwaliteit van zorg, de patiëntervaring, ligduur en IC-beddendruk.

Het ontslag, of niet, van een IC-patiënt is een proces waarbij een grote mate van zorgvuldigheid in acht genomen moet worden. “Een te vroeg ontslag vergroot de kans op een heropname, vaak met ernstige gevolgen. Een te laat ontslag kan leiden tot onnodig langere ligduur, met vertraging in het revalidatieproces, onnodige psychische effecten op de patiënt en verhoogde beddendruk als gevolg”, aldus anesthesioloog-intensiviste Sesmu Arbous. “Met deze slimme ondersteuning hopen we een extra tool te hebben om meer personalized medicine op de IC toe te passen en de risico’s te verkleinen.”

Ingebruikname AI-software in drie fases

Voordat het AI-algoritme van Pacmed Critical in gebruik genomen kan worden moet de software eerst getraind worden op LUMC-specifieke data. Daaruit moet blijken of het model goede voorspellingen geeft voor LUMC-patiënten. Wanneer die fase succesvol afgerond is, kan de technische implementatie gestart worden en wordt de software een vast onderdeel in de werkwijze op de IC. Als ook deze tweede fase succesvol verloopt, dan pas wordt de software ook echt in gebruik genomen.

Gedurende de drie fases van het project zal een multidisciplinaire groep van o.a. clinici en data scientists het verloop en de ervaringen continu evalueren. Zij brengen ook de toegevoegde waarde in kaart en besluiten over de verdere voortgang van de ingebruikname. Als onderdeel van de evaluatie, wordt er in het LUMC ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de waarde van AI in de zorg, voor zowel dit traject als voor AI in het algemeen.

De implementatie van Pacmed Critical is een van de drie geselecteerde projecten van de Nederlandse AI-Coalitie. De ervaringen die opgedaan worden tijdens dit project zullen breed gedeeld worden in het netwerk van Nederlandse AI-koplopers. Vorig jaar viel een AI-project voor het inzetten van kunstmatige intelligentie van Pacmed en het Amsterdam UMC al eens in de prijzen.

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen