Programma

Nieuws
Artikel delen

AP: apothekers hoeven datalek bij andere zorgverlener niet te melden

Apothekers zijn niet verplicht melding te maken van een datalek wanneer deze bij een andere zorgverlener terecht is gekomen. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Apothekers mogen dan uitgaan van de geheimhoudingsplicht van de andere zorgverlener.

Tags

Deel dit artikel

Volgens de AP dient een zorgverlener bij het ontvangen van patiëntgegevens (al dan niet een patiënt van de ontvangende zorgverlener) het vertrouwelijk karakter te begrijpen waarmee de gegevens onder het bereik van het beroepsgeheim vallen.

Hierdoor is het risico op ongunstige gevolgen voor de persoonsgegevens en voor de betrokkene minimaal en kan het incident niet gekwalificeerd worden als meldingsplichtig datalek. Apothekers moeten alleen melding maken bij de AP als het datalek leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de betrokkene en diens bescherming van persoonsgegevens.

Zorg vorig jaar op eerste plek met datalekken

De AP meldde begin dit jaar 20.881 datalekken in 2018, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De meeste datalekken werden zoals de gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. Op dit gebied is er de afgelopen jaren niets veranderd.

Zorg & welzijn stond in 2018 op de eerste plek met 29 procent aandeel. Dat was in 2017 ook het geval. Toen ging het om 31 procent (3.105 meldingen). In 2016, het eerste jaar dat in Nederland de Meldplicht datalekken gold, kwam het percentage ook op 29 procent uit. Dat jaar waren er 5.500 meldingen van datalekken, ruim een kwart van het aantal in 2018.

De meeste meldingen in de zorg waren vorig jaar afkomstig van apotheken en huisartsen. Die groep voor ruim een kwart (27%) van alle datalekken.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, januari 2019

Vorig jaar riep apothekersbrancheorganisatie KNMP leden op om deel te nemen aan een onderzoek naar het niet melden van datalekken onder apothekers.

Tags

Deel dit artikel

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen