Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
20 april 2018
Artikel delen

Bedden-app moet huisartsen helpen bij kortdurende, acute opnames

Huisartsenkoepels en zorginstellingen in de regio Noord- en Midden-Limburg gaan een app ontwikkelen die in één oogopslag toont welke zorginstellingen een bed vrij hebben voor een spoedeisend en kortdurend verblijf. De toepassing wordt gemaakt op verzoek van zorgverzekeraar VGZ. Het moet een hulpmiddel zijn voor huisartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen die dringend een bed voor een patiënt zoeken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De app moet voorkomen dat huisartsen en verpleegkundigen onnodig allerlei instellingen afbellen om hun patiënten onder te brengen. Recent eindigde het vruchteloos zoeken naar een bed met het overlijden van de patiënt van een huisarts. Volgens een woordvoerder van De Zorggroep blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen, al dan niet met zorg aan huis. Als dat (even) niet meer gaat, is echter snel een acute opname nodig. Dat is nu niet altijd mogelijk omdat er onvoldoende bedden beschikbaar zijn of omdat er nog geen indicatie is.

‘Geen structureel tekort bedden’

Een woordvoerder van zorgaanbieder Cohesie stelt desgevraagd echter dat er nu geen geluiden zijn die duiden op een structureel tekort aan bedden voor een kortdurend verblijf. Zelfs niet als gevolg van de griepepidemie. “Eind vorig jaar waren er wel signalen dat het lastig was thuiszorg te regelen. Daarom werden de gemaakte afspraken weer onder de aandacht gebracht.”

Volgens Cohesie is het verantwoordelijkheidsgevoel van huisartsen prijzenswaardig als ze zelf een bed zoeken of thuiszorg regelen, maar is dat eigenlijk niet de bedoeling. De afspraak is volgens de instelling als volgt: de patiënt kiest van welke organisatie hij of zij zorg wil ontvangen. Die organisatie heeft een zorgplicht. Als ze zelf geen plek heeft, regelt ze zorg bij een zusterinstelling. Als ze daarin niet slaagt, mag een patiënt voor een korte periode op een wachtlijst worden geplaatst.

In twee situaties is vaak snel een bed nodig. In veel gevallen zijn het zorgbehoevende ouderen met dementie, van wie de partner of mantelzorger tijdelijk wegvalt. Daarnaast zijn er mensen die even niet zelfstandig kunnen blijven wonen vanwege lichamelijke klachten. Ze hebben bijvoorbeeld een been gebroken of herstellen van een ziekenhuisopname. Zorginstellingen hebben daar bedden voor. Via de app moet straks duidelijk zijn waar.

Al meer bedden-apps

Het is nog niet bekend wanneer de app beschikbaar komt of wie hem ontwikkeld. Er zijn al wel enkele vergelijkbare apps. Zo kwam Zorgnetwerk Midden-Brabant in september 2017 met de ZorgbedMB-app. Die biedt huisartsen en andere zorgverleners de mogelijkheid om snel een eerstelijns bed te vinden voor acute kortdurende opnames. De mobiele toepassing is vooral gericht op kwetsbare ouderen die nog thuis wonen.

Eveneens in september 2017 won de app BedWeter van I Logos een aanmoedigingsprijs in tijdens het event Accountability Hack 2017. De app heeft tot doel om in kaart te brengen wat er verbeterd kan worden aan het gebruik van bedden in de zorg. Zo worden bedden in ziekenhuizen vaak in beslag genomen door kwetsbare ouderen die geen ziekenzorg nodig hebben, maar nergens anders terecht kunnen.

Voor IC-bedden is er ook al een bedden-app. Tien ziekenhuizen in de regio Rijnmond werken hiervoor samen sinds oktober 2017. De app geeft een intensivist (de medisch specialist van de IC) in één oogopslag en realtime inzicht waar in de regio bedden beschikbaar zijn en welk type bedden. Verder kan hij of zij direct contact leggen met de dienstdoende collega van een andere IC, om een patiënt te kunnen aanbieden of bespreken.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen