Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Blockchain-pilot Fair Care maakt kosten thuiszorg transparant

In de gemeente Tilburg loopt de blockchainpilot FAIR CARE. Het gaat volgens initiatiefnemer VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om een ‘transparant en niet éénzijdig aan te passen systeem voor het monitoren en valideren van thuiszorgdiensten’. Dit moet gemeenten meer controle geven over hun Wmo-budgetten voor de uitvoer van thuiszorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De afspraken gemaakt voor de thuiszorg worden via FAIR CARE – op basis van door de gemeente toegekende indicaties – vastgelegd via blockchain-technologie. De uitvoer wordt daarna gevalideerd door middel van IoT-sensor- en platform technologie. Wanneer de gevalideerde uitvoer in lijn is met de contractuele afspraken, kan geautomatiseerde facturatie plaatsvinden.

Transparantie uitvoer thuiszorgcontracten

Het doel van FAIR CARE is volgens de VNG om transparantie te bieden in de uitvoer van thuiszorgcontracten, zodat alleen uitbetaald wordt wanneer de levering van de dienst daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Hiermee moet worden gewaarborgd dat de voor zorg bestemde middelen bestemd ook alleen besteed worden aan het leveren van de noodzakelijke diensten de zorgbehoevenden. Zo wordt het geld dat voor de zorg bedoeld is, alleen betaald voor geleverde zorg en kan een zorgaanbieder niet bedoeld onbedoeld geld in eigen zak steken.

‘Met FAIR CARE creëren we transparantie en daarmee vertrouwen tussen samenwerkende partijen. Op die manier kan er een eventuele interventie ingezet worden zodat mogelijke fouten en fraude effectief en efficiënt, kan worden aangepakt’, aldus de VNG op haar website ‘Pilotstarter’. Er wordt nog gezocht naar meer gemeenten die een bijdrage willen leveren om middels FAIR CARE betere controle te krijgen op hun Wmo-budgetten voor de uitvoer van thuiszorg.

Verdere uitrol bij succes pilot

Volgens de website zijn de eerste twee mijlpalen van het blockchain-project al gerealiseerd. De pilot binnen de gemeente Tilburg loopt tot 19 mei 2019. Op 23 mei 2019 vindt dan met de betrokken partijen – Gemeente Tilburg, Zorgaanbieder (ActiefZorg), VNG Kennis Centrum, Gemeentelijke proces uitvoerder (18K) – de eindevaluatie plaats.

Bij een succesvolle afronding van de pilot is het de bedoeling dat in de loop van 2019 FAIR CARE uitgerold wordt voor alle 2.000 adressen van ActiefZorg binnen de Gemeente Tilburg. FAIR CARE is primair bedoeld voor gemeenten, zorgaanbieders, zorgbehoevende burgers en organisaties die in opdracht van gemeenten het proces faciliteren.

Blockchainpilots in de zorg zijn er nog slechts in beperkte mate. Vorig jaar werd een pilot afgerond in de kraamzorg, onder de naam Mijn Zorg Log. Hieruit bleek dat de inzet van blockchaintechnologie urenregistratie in de kraamzorg transparanter en efficiënter kan maken. Een vervolg van de pilot is echter nog niet bekend.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen