Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Coronadashboard overheid begin juli operationeel

Begin juli moet de eerste operationele versie van het coronadashboard van de Nederlandse overheid beschikbaar zijn. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een Covid-19 update voor de Tweede Kamer. Op 5 juni was er al een proefversie naar buiten gebracht.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het is de bedoeling dat het coronadashboard de komende periode een steeds scherper en completer beeld geeft van de verspreiding van het coronavirus, aldus De Jonge. Daarvoor is het essentieel dat ook signaleringsprocessen goed georganiseerd zijn, zodat snel opgeschaald kan worden waar nodig.

Halverwege juli wordt besloten of de corona-app voor tracking en tracing wordt ingevoerd, zo bleek ook uit de Covid-19 update. Begin juli start een praktijkproef onder enkele duizenden Twentenaren.

Coronadashboard helpt bij volgen virus

De Jonge: ‘Het virus is nog steeds onder ons, en daarom is het zaak nauwgezet te volgen of, en hoe het virus zich nationaal en regionaal verspreidt. Het dashboard is een belangrijk instrument om maximaal zicht op en inzicht te houden in de verspreiding van het coronavirus.’

De begin juni gelanceerde proefversie van het dashboard geeft cijfers weer over het aantal intensive care opnames, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal positief geteste mensen, het aantal besmettelijk mensen en het reproductiegetal. Het dashboard wordt dagelijks uiterlijk om 17.00 uur geupdated. Het bevat ook specifieke indicatoren om de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg te kunnen volgen.

Enkele van de voornaamste indicatoren zijn uitgesplitst naar Veiligheidsregio’s. Het geeft bijvoorbeeld weer hoeveel mensen een positieve testuitslag hebben gehad in de afgelopen 24 uur of hoeveel ziekenhuisopnames er in die specifieke regio zijn geweest.

Wijziging indicatoren

Ten opzichte van de eerste proefversie is de indicator ‘Intensive care-opnames per dag’ gewijzigd. Deze werd eerst samengesteld op basis van cijfers over COVID-bevestigde én verdachte gevallen. De meeste mensen die als verdacht werden aangemerkt (0-5 gevallen per dag) blijken echter geen COVID-19 te hebben. Dat betekent dat het echte aantal IC-opnames lager ligt dan de indicator aangaf. Daarom worden voortaan alleen bevestigde gevallen in het dashboard worden weergegeven.

‘Ik verwacht vóór 3 juli de eerste operationele versie van het dashboard gereed te hebben,’ schrijft de bewindsman. Hierin zijn dan, aanvullend op de proefversie, de volgende uitbreidingen opgenomen:

  • Het totaal aantal besmette verpleeghuislocaties op landelijk niveau;
  • Het totaal aantal positief geteste mensen per Veiligheidsregio;
  • Een signaalwaarde voor het aantal positief geteste personen (landelijk en
    regionaal);
  • De trend in het aantal positief geteste personen;
  • Verbeterde toelichting op de verschillende indicatoren.
  • Opname van de eerste resultaten van de rioolwatersurveillance.

In de periode na 3 juli worden stap voor stap de andere ondersteunende indicatoren en de indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing toegevoegd. Verder laat De Jonge onderzoeken of bijvoorbeeld ook geaggregeerde gegevens vanuit de bron- en contactonderzoeken opgenomen kunnen worden, zoals het gemiddeld aantal opgespoorde positieve contacten

Interoperabiliteit dashboard

Halverwege mei werd bekend dat de overheid werkt aan een centraal Covid-19 dashboard. Daarbij wordt ook gekeken naar interoperabiliteit met vergelijkbare systemen in andere EU-landen. Op ambtelijk niveau zijn al contacten gelegd met België, Duitsland (Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) en Frankrijk.

Het dashboard ondersteunt de strategie van maximaal controleren van de overheid met twee doelen die daarbij centraal staan:

  • Het zo goed mogelijk beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid.
  • Zorgen dat de zorg niet overbelast raakt.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

KPN Zorgdomotica

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen