Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale registratie voor opium geneesmiddelen mogelijk

De KNMP heeft in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een handreiking gemaakt waarmee apotheken een werkbare en heldere administratie kunnen voeren voor opiumwetgeneesmiddelen. Deze administratie mag gedeeltelijk digitaal gevoerd worden. Verder onderzoeken de partijen de mogelijkheden van een digitale rapportage van In Manu Medici (IMM, (geef) in handen van de arts)-recepten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De KNMP en de IGZ, voeren sinds februari intensief overleg om plooien glad te strijken rondom de uitvoer van en het toezicht op het opiumwetbesluit. De aanleiding van het overleg was een werkbezoek van Tweede Kamerlid Leendert de Lange aan apotheek De Klipper in ’s-Gravenzande. De volksvertegenwoordiger merkte daar dat de wetgeving was achterhaald en niet aansluit bij de elektronische mogelijkheden van deze tijd.

Na zijn Kamervragen zegde minister Edith Schippers van VWS toe de bureaucratie rondom de opiumwetgeving te willen beperken. Digitale rapportages en een (deels) digitale administratie moeten hieraan bijdragen.

Afgelopen juni kwamen er ook al problemen bij apothekers naar boven als gevolg van gebrekkige digitalisering van medische informatiestromen. Toen bleek uit het onderzoek van expertisecentrum Nictiz in samenwerking met de KNMP dat apothekers vaak patiëntinformatie missen, zoals laboratoriumuitslagen en de reden van voorschrijven, terwijl deze informatie belangrijk is voor veilig medicijngebruik. De oorzaak is dat andere zorgverleners nog maar zeer beperkt elektronisch hun patiëntgegevens delen.

Elektronische verwerking mogelijk

Met de IGZ is na recent bestuurlijk overleg overeengekomen dat ook elektronische verwerking mogelijk is. De handreiking moet bij apothekers eventuele onduidelijkheid over de uitvoer van en het toezicht op de Opiumwet wegnemen en de mogelijkheid tot digitale administratie onder de aandacht brengen. In navolging van de handreiking zal IGZ begin oktober de inspecties hervatten en die na een aantal maanden evalueren.

Om het schrikeffect van de opiuminspecties te verminderen zal IGZ ook tijdens reguliere controles aandacht schenken aan de opiumadministratie. Tevens wordt de handreiking (https://www.knmp.nl/downloads/Handreikingadministratieopiumwetmiddelen.pdf) uitgedeeld om de bewustwording en de bekendheid van de regelgeving te vergroten.

Digitale kwartaalrapportage

IGZ en KNMP onderzoeken zoals aangegeven ook de optie van een digitale kwartaalrapportage voor de opiumwetgeneesmiddelen die aan artsen worden verstrekt, de IMM-recepten. Beide partijen overleggen met de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) of en op welke wijze de SFK hieraan een bijdrage kan leveren om de administratieve lasten voor de apotheek maximaal te beperken.

De apotheker dient volgens de handreiking de IMM­recepten die de afgelopen 12 maanden ter hand gesteld, zijn zonder veel oponthoud aan de inspecteur te kunnen tonen, geordend op arts, middel en datum.  Als tip staat in de handreiking dat apotheken met hun softwareleverancier zouden kunnen bespreken hoe hun registratiesysteem hen  bij een dergelijke digitale rapportage kan ondersteunen.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen