Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale uitwisseling versnellen door standaardisatie

Om een echte versnelling bij de digitale uitwisseling van zorginformatie te weeg te brengen, moeten een aantal punten, waaronder standaardisatie, verder uitgewerkt worden. Dat stelt Carolien Bouma, programmaleider bij Registratie aan de bron dat die handschoen inmiddels opgepakt heeft. Op dit moment lopen drie verschillende projecten waarbij landelijke standaardisatie de doelstellingen is. Daarnaast worden de ontwikkelde zibs en de BgZ al breed omarmd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Registratie aan de bron heeft drie speerpunten geïdentificeerd waar standaardisatie dringend gewenst is. Ten eerste betreft het de inrichting van epa’s die zib-compliant moeten zijn. Binnen het project ‘Generieke systeemeisen’ worden experts en stakeholders bij elkaar gebracht om te komen tot een set vereisten waar de epd-systemen aan moeten voldoen en waar alle partijen zich aan willen committeren. Registratie aan de bron hoopt dat die generieke systeemeisen in richtlijnen en wetgeving ondergebracht kunnen worden.

Op weg naar standaardisatie

“Het goede nieuws is dat de zibs en de BgZ die wij in onze eerste periode ontwikkelden, inmiddels breed omarmd worden als dé eenheid van taal en dus de vanzelfsprekende weg naar goede digitale uitwisseling van zorginformatie. Dat mag best eens gezegd worden, want vijf jaar geleden was dat idee van Registratie aan de bron echt nog geen gemeengoed. We zijn heel blij dat die solide basis er ligt en dat er op steeds meer plekken gewerkt wordt met de BgZ en zibs”, aldus Bouma.

Er is echter ook nog veel variatie in de wijze waarop de zibs in epa’s geïmplementeerd zijn. En dat is, zo stelt Bouma, zeer onwenselijk omdat dit het het gestructureerd en geautomatiseerd uitwisselen van zorginformatie belemmert. Landelijke standaardisatie is de oplossing die nagestreefd moet worden.

“Er is simpelweg landelijke standaardisatie nodig. De variatie en de interpretatieruimte bij het inbouwen van en gebruik van zibs in de epd’s moeten eruit, willen we op afzienbare termijn in Nederland alle zorginformatie eenduidig kunnen vastleggen en vooral: kunnen uitwisselen”, vertelt Bouma.

Zibs registratie

Het tweede speerpunt betreft het feitelijk registreren van zibs door zorgprofessionals. En dan met name de vraag wat er in een bepaalde zib vastgelegd moet worden, en hoe. Zorgprofessionals hebben behoefte aan duidelijke instructies. Doordat hiervoor nog geen standaard aanpak ontwikkeld is, ontstaat variatie in de registratie.

“Daarom vinden wij dat er landelijke instructies moeten komen. Die moeten natuurlijk goed werkbaar zijn en daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals er zelf invulling aan geven. Wij brengen dat proces op gang door die instructies samen met zorgprofessionals voor een aantal zibs uit te werken in ons project Eenduidig registreren: zo doen WE dat!”, licht Carolien Bouma toe.

Implementatiestrategie

Het derde speerpunt betreft de implementatiestrategie. Registratie aan de bron vindt ten slotte dat leveranciers, ziekenhuizen en andere gebruikers het landelijk eens moeten zien te worden over een implementatiestrategie. Denk aan onderwerpen als welke zibs worden wanneer geïmplementeerd? Ziekenhuizen en eed-leveranciers kijken daarbij beiden door een andere bril. Registratie aan de bron haalt de partijen aan tafel en zet in op een gezamenlijk proces waarin zij tot consensus komen over deze vragen en over een stappenplan. Grote ambities, complexe vraagstukken en geen succesgarantie.

“Voor alle drie kwesties geldt dat verschillende partijen met soms strijdige belangen het eens moeten worden. Ze kunnen niet opgelost worden zonder draagvlak en consensus. Dus wij steken als Registratie aan de bron veel tijd en energie in een proces met een onzekere uitkomst. Maar we denken dat wij bij uitstek in de positie zijn om deze poging te wagen en we vinden dit gewoon dringend nodig. Wij hebben met het programma nog één jaar de tijd en met deze projecten hopen we een krachtig slotakkoord te geven aan Registratie aan de bron”, besluit Bouma.

Openingsmanifestatie 2022
Wilt u op 31 januari 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen