Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Doelarchitectuur digitale zorgregio Achterhoek

De digitalisering van de zorg en de technologische ontwikkelingen op het gebied van communicatie en infrastructuur dragen mede bij aan grote en snelle veranderingen in het zorglandschap. Het delen van patiëntgegevens is een onderwerp dat steeds meer aandacht behoeft en krijgt. Daarbij moet met name ook goed zorg gedragen worden voor het veilig en betrouwbaar delen van gezondheidsgegevens tussen zorgorganisaties, patiënten en mantelzorgers. In de Achterhoek is daarvoor de doelarchitectuur digitale zorgregio Achterhoek ontwikkeld.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De doelarchitectuur digitale zorgregio Achterhoek moet het stevige fundament worden voor de inrichting van een toekomstbestendig zorglandschap. Dit is een van de grootste uitdagingen in het streven van de Achterhoek om de ‘de gezondste regio van Nederland’ te worden.

Dat gaat verder dan het eenvoudigweg stapelen van losse innovaties en oplossingen, en dan hopen op een toename van de zelfregie bij patiënten. Het is, zo concludeerden de partijen, zaak om holistisch te kijken naar hoe al deze oplossingen bijdragen aan het doel om ‘de gezondste regio van Nederland’ te worden.

Doelarchitectuur digitale zorgregio

De werkgroep doelarchitectuur Achterhoek is aan de slag gegaan met het realiseren van uitgangspunten voor een duurzaam informatiestelsel voor digitale zorg. Daarbij werden zij aangestuurd en ondersteund door Jerry Fortuin, programmamanager digitale zorgregio, en Daniel Winkeler, programmamanager herinrichting regionale zorg.

De doelarchitectuur digitale zorgregio Achterhoek zoals die nu is opgebouwd, sluit volgens de werkgroep optimaal aan bij de bouwstenen van de architectuurboard zorg, het MedMij afsprakenstelsel en de informatie- en gegevensstandaarden. Daarvoor is de doelarchitectuur onder andere opgebouwd op basis van het Nictiz vijf lagen interoperabiliteitsmodel. ” We gebruiken moderne, open interfaces om gegevens toegankelijk en herbruikbaar te maken uit verschillende bronnen. Data blijft bij de bron, maar is inzichtelijk, toegankelijk en bruikbaar door en bij partners in het netwerk. Zo kunnen we met meerdere zorgverleners vanuit verschillende zorgaanbieders zoveel mogelijk digitaal ondersteund samenwerken om optimale zorg te leveren aan burgers”, licht programmaleider Fortuin toe.

Samenwerken en toetsen

De werkgroep heeft onlang een architectuurtoets uitgevoerd voor de gezamenlijke nachtzorg in de Achterhoek. De verschillende zorgorganisaties die gezamenlijk de nachtzorg verzorgen moeten over en weer inzicht kunnen hebben in de patiëntdossiers van cliënten. De toets vormde basis voor een advies hoe die toegang, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving, ingericht kon worden.

“Samenwerken met stakeholders uit veel verschillende organisaties, elk met hun eigen interne bedrijfsvoering, informatiehuishouding en IT-infrastructuur, is boeiend en uitdagend. In de Achterhoek kunnen en willen we niet allemaal met dezelfde applicaties, of op hetzelfde platform werken. Wel hebben we een uniforme visie waar we met de zorg voor onze burgers naartoe willen. Juist die gedeelde visie zorgde voor de juiste uitgangspunten die in een gezamenlijke doelarchitectuur in de regio ontwikkeld kon worden”, aldus Winkeler.

“De doelarchitectuur biedt ontwerp principes, kaders en richtlijnen voor de inrichting van het totale zorglandschap in de regio. Het gaat niet alleen over IT, maar ook over de wijze waarop we informatie ontsluiten om de burger beter van dienst te zijn” vertelt Fortuin.

Openingsmanifestatie 2022
Wilt u op 31 januari 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen