Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Evaluatie Toolbox Indicatiestelling Wijkverpleging

In 2018 werd de Toolbox Indicatie Wijkverpleging in gebruik genomen. Deze online toolbox is te anderen via een speciale website en bevat diverse hulpmiddelen die wijkverpleegkundigen kunnen gebruiken bij een indicatiestelling. De toolbox is ontwikkeld aan de hand van de door het veld opgestelde ‘Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’. Na twee jaar is het tijd voor een evaluatie.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De evaluatie van de Toolbox Indicatiestelling Wijkverpleging is onderdeel van de acties die binnen het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging afgesproken zijn. Momenteel worden verschillende projecten opgepakt om wijkverpleegkundigen te ondersteunen bij de verdere professionalisering van de indicatiestelling.

Om de effecten en het gebruik van de Toolbox Indicatie Wijkverpleging te onderzoeken hebben de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging opdracht gegeven voor een evaluatie. Die zal worden uitgevoerd door het Groningse onderzoeksbureau ARGO.

Onderzoek gebruik Toolbox Indicatiestelling

Het onderzoek bestaat uit de volgende aspecten:

  • analyse van het gebruik van de website
  • online enquête onder opleiders naar gebruik van de toolbox in de opleidingen voor (wijk)verpleegkundigen
  • online enquête onder de doelgroep van de toolbox, wijkverpleegkundige

Voor het laatste onderdeel, de enquête onder de doelgroep, vragen de onderzoekers nu de medewerking van zoveel mogelijk wijkverpleegkundigen. Daarbij zijn ze niet alleen op zoek naar de mening van wijkverpleegkundigen die de afgelopen twee jaar van de Toolbox gebruik gemaakt hebben, maar ook van wijkverpleegkundigen die de Toolbox niet gebruikt hebben.

De enquête bevat onder andere vragen die de Taakgroep HLA Wijkverpleging graag beantwoord wil zien. Vragen als: Wordt de Toolbox gebruikt? Helpen de tools bij de indicatiestelling? Welke tips hebben wijkverpleegkundigen om de Toolbox te verbeteren? Wijkverpleegkundigen die aan de enquête willen deelnemen kunnen dat via deze link doen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer tien minuten in beslag.

Op dit moment wordt vanuit het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ook onderzoek gedaan naar de praktijkvariatie in de wijkverpleging en er wordt gewerkt aan een assessment voor het vakbekwaam indiceren.

Net als in de eerstelijns en ziekenhuiszorg is het doorvoeren van veranderingen waardoor beter en efficiënter gewerkt kan worden ook in de Wijkverpleging van groot belang om ook deze zorg toekomstbestendig te maken. Vorig jaar pleitte het Nictiz in het rapport ‘De inzet van applicatie(s) en infrastructuur in de wijkverpleging’ voor de inzet van meer (e-health) toepassingen, een betere IT en het optimaal gebruik van beschikbare digitale toepassingen voor informatie-uitwisseling.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen