Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
19 november 2020
Artikel delen

GGD Contact app moet bron- en contactonderzoek versnellen

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus speelt het bron- en contactonderzoek (BCO) dat door de GGD uitgevoerd wordt een cruciale rol. De afgelopen maanden bleek echter al diverse keren dat het bron- en contactonderzoek, door personeelstekort, (tijdelijk) maar beperkt kon worden uitgevoerd. Daarom komt de GGD binnenkort met de GGD Contact app en het BCO-portaal. Met deze digitale tools kan het BCO-onderzoek slimmer en efficiënter uitgevoerd worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Met de GGD Contact app is bedoeld voor iedereen die besmet is met het coronavirus, of wacht op een testuitslag waarvan de kans groot is dat deze positief uitvalt. Het BCO-portaal wordt gebruikt door de medewerkers van de 25 GGD’en voor de registratie van alle informatie uit bron- en contactonderzoeken.

Het goed uitvoeren van het bron- en contactonderzoek kost vooral veel mankracht. De GGD’en leiden daarom wekelijks nieuwe mensen op die deze taak kunnen uitvoeren. Met de digitale tools die nu ontwikkeld zijn wordt de capaciteit voor het uitvoeren van BCO verder vergroot.

GGD Contact en BCO-portaal

Met de GGD Contact app kunnen mensen die met het coronavirus besmet zijn zelf veilig de contactgegevens van iedereen verzamelen bij wie zij in de buurt geweest zijn in de periode dat zij waarschijnlijk besmet waren. Via de app kunnen deze contactgegevens vervolgens snel en veilig naar de GGD gestuurd worden. Hierdoor hoeven GGD-medewerkers minder telefoongesprekken te voeren en beschikken zij sneller over de relevante contactgegevens van contacten van een besmet persoon.

“Dit maakt het gesprek efficiënter en vermindert de kans op fouten bij overname van gegevens. Zo help je mee aan een snel en efficiënt bron- en contactonderzoek en zijn je contacten snel op de hoogte. Zo verminderen we samen de verspreiding van het virus”, aldus Margreet de Graaf, DPG Fryslân en portefeuillehouder Digitalisering.

Het BCO-portaal is speciaal ontwikkeld voor de medewerkers van de GGD. Het portaal beschikt over een koppeling met het HPzone Light systeem. Daarin wordt alle informatie uit de bron- en contactonderzoeken geregistreerd. Via het portaal kunnen medewerkers het systeem benaderen om mensen terug te bellen, onder andere ten behoeve van de monitoring tijdens het BCO-onderzoek. Ook is het mogelijk onderzoek te doen naar besmettingsclusters en het RIVM van informatie te voorzien.

“Het BCO-portaal zorgt voor forse vermindering van administratieve lasten bij GGD’en, waardoor zij zich optimaal kunnen richten op het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Ook zorgt het BCO-portaal voor uniforme werkwijze bij alle GGD’en zodat landelijke BCO-medewerkers makkelijker flexibel ingezet kunnen worden voor het doen van bron- en contactonderzoek bij verschillende GGD’en”, licht Margreet de Graaf toe.

Testen in vijf GGD-regio’s

De komst van de app en het portaal, die door de GGD in samenwerking met het ministerie van VWS ontwikkeld worden, werd medio oktober al aangekondigd. Tussen eind november en begin december starten bij vijf GGD’en de praktijktests van app en portaal; West-Brabant, Gooi en Vechtstreek, Twente, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Limburg.

De GGD verwacht de app rond het eind van dit jaar landelijk te kunnen uitrollen. Net als de CoronaMelder app, die inmiddels door iets meer dan een op de vijf Nederlanders gebruikt wordt, is de privacy van de gebruiker ook bij de ontwikkeling van de GGD Contact app een van de belangrijkste randvoorwaarden.

In eerste instantie zullen de app en het portaal digitale ondersteuning bieden in de strijd tegen het coronavirus, maar ze kunnen in de toekomst mogelijk ook bij de uitbraak van andere infectieziekten ingezet worden. “Het is de bedoeling dat de app uiteindelijk meer functionaliteiten krijgt, die bijdragen aan meer efficiëntie bij het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Denk aan toegesneden informatie voor mensen die besmet zijn of het monitoren van klachten. Dit is een eerste stap op weg naar een volwaardige bron- en contactonderzoekapp”, vertelt Jeroen van Oostrum, projectleider Digitalisering bij GGD GHOR Nederland.

VWS financiert deel app

VWS financiert een deel van de kosten (6,2 mln.) van de app. De rest van de kosten worden door de GGD-en zelf gedragen, zo schrijft VWS-minister Hugo de Jonge in de meest recente Covid-19 Kamerbrief. Verder was een deel van de experts die aan de CoronaMelder-app hebben gewerkt, ook bij de ontwikkeling van GGD Contact betrokken.

Evenals bij CoronaMelder gebeurt de ontwikkeling van GGD Contact zo transparant mogelijk. Dat betekent dat broncodes en tussenproducten doorlopend worden gepubliceerd op het online platform Github. Ditzelfde geldt ook voor de ontwerpen van de gebruikersinterface. Iedereen die geïnteresseerd is, wordt daarmee in staat gesteld om het ontwikkelproces nauwlettend te volgen en verbeteringen aan te dragen.

Ook zullen diverse tests en checks worden gedaan op het gebied van bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid en op het gebied van privacy en gegevensbescherming en informatieveiligheid. Net als bij de ontwikkeling van CoronaMelder worden daaraan ook nu geen concessies gedaan, benadrukt de minister. Gelet op de gevoeligheid van de verwerkte gegevens worden extra maatregelen genomen op het gebied van informatiebeveiliging. Gedurende het realisatieproces van GGD Contact wordt verder kritisch meegekeken en geadviseerd door de Taskforce Digitale Ondersteuning bestrijding COVID-19 en de Taskforce Gedragswetenschappen.

Openingsmanifestatie 2022
Wilt u op 31 januari 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen