Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Informatieberaad maakt BgZ tot standaard uitwisseling patiëntdata

Het Informatieberaad Zorg heeft de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en het model van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s) vastgesteld als standaarden voor de uitwisseling van patiëntendata. Gestart wordt met alle partijen die zich eerder aan deze twee standaarden conformeerden. Het Informatieberaad Zorg is een overlegorgaan van vertegenwoordigers van zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars en VWS.

Het besluit is een mijlpaal, menen Leon van Halder (voorzitter programma Registratie aan de bron) en Ernst Kuipers (voorzitter NFU Bestuur). Voor een goede coördinatie van zorg – en dus voor veilige en kwalitatief goede zorg – moet volgens de twee alle informatie die over een patiënt is vastgelegd vindbaar, beschikbaar, herbruikbaar en uitwisselbaar zijn. ‘Als alle partijen met voorrang de BgZ implementeren en gebruiken, maken we een enorme stap voorwaarts.’

Eenduidigheid in gegevensgebruik en -delen

De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend van belang is voor continuïteit van zorg. De gegevens kunnen door zorgverleners en patiënten eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. De BgZ moet er voor zorgen dat zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, kwaliteitsregistraties, wetenschappelijke verenigingen en anderen steeds dezelfde gegevens implementeren te gebruiken.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Federatie Medisch Specialisten hebben met steun van de Patiëntenfederatie Nederland, Actiz, GGZ Nederland en KNGF enkele jaren geleden het voorstel voor opname van de BgZ en zib’s in de basisinfrastructuur bij het Informatieberaad ingediend.

BzG als standaard omarmd

Daarnaast is de BgZ als standaard omarmd door belangrijke programma’s in de zorg zoals MedMij, VIPP 1 & 2, Medicatieproces 9.0 en Patiënt Connect van GGZ Nederland. Kennis- en standaardeninstituut Nictiz liet begin oktober 2017 weten dat het voor het MedMij-raamwerk de Basisgegevensset Zorg volledig gereed had gemaakt voor het uitwisselen van gegevens zoals diagnoses, verrichtingen (operatief) of geplande zorgactiviteiten, tussen en met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).

MedMij is het raamwerk voor afspraken en standaarden waaraan EPD’s, HIS- en andere gegevenssystemen aan voldoen voor vereenvoudigde uitwisseling van en toegang tot patiëntgegevens. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt deels sinds 1 juli 2017 en deels vanaf 2020 rechten en plichten van stakeholders in de zorg op het gebied van informatieprivacy en -uitwisseling. MedMij ondersteunt dit op technisch vlak.

Gebruik BgZ, zib in MedMij

In 2016 is het MedMij-programma gestart met een set van standaarden om gezondheidsinformatie uitwisselbaar te maken tussen systemen van (zorg)professionals en systemen van zorggebruikers/patiënten. Nictiz heeft de MedMij-standaarden aan de hand van de Basisgegegevensset Zorg en de zorginformatiebouwstenen (zib’s) uit het programma ‘Registratie aan de bron’ ontwikkeld.

De Basisgegevensset Zorg vormt een basisset van de zib’s. Zo’n zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt kan worden vastgelegd en omvat verder afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting. De BgZ is in 2015 ontwikkeld door de acht umc’s en Nictiz en is gebaseerd op de zorginformatiebouwstenen (zib’s) die ontwikkeld zijn in het programma Registratie aan de bron.

In dit programma werken de zorgpartners samen aan verbetering van de zorg door informatie uit het zorgproces eenmalig en eenduidig vast te leggen voor meervoudig gebruik (directe patiëntenzorg, overdracht binnen en tussen zorginstellingen, wetenschappelijk onderzoek, aanlevering aan kwaliteitsregistraties en voor administratie).

Als informatie in het zorgproces eenduidig is vastgelegd, kunnen patiënten en zorgverleners altijd en overal beschikken over de benodigde zorginformatie. Het programma Registratie aan de bron is een initiatief van de NFU en Nictiz en wordt deels gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen