Programma

Nieuws
30 april 2019
Artikel delen

Linda Bouman nieuwe onderzoeker voor M@ZL-app project

Het Amsterdam UMC heeft onderzoeker Linda Bouman aangetrokken om te werken aan het M@ZL-app project. De komende 1,5 jaar gaat zij zich bezig houden met het ontwikkelen en evalueren van een app als aanvulling op de M@ZL aanpak.

Tags

Deel dit artikel

Bouman studeerde 2007 af aan de VU als sociaal psycholoog. Na het afronden van haar master thesis bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Noord-Holland, ging ze werken als trainer en gastdocent rondom het thema kindermishandeling en huiselijk geweld. In 2009 startte zij bij Toegang van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland en hield zij zich bezig met indicatiestellingen voor de Jeugd-GGz/AWBZ.

Om zich verder te ontwikkelen als sociaal psycholoog en onderzoeker, begon zij in 2014 aan een promotietraject bij VUmc, in samenwerking met het RIVM. Hier heeft zij de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar de publieke opinie en het besluitvormingsproces rondom het bevolkingsonderzoek darmkanker.

M@ZL: effectieve verzuimaanpak

M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een effectieve verzuimaanpak op middelbare scholen en mbo’s. In samenwerking met het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en verschillende JGZ organisaties wordt de toegevoegde waarde van een verzuimapp onderzocht.

Het project is vorig jaar begonnen met een verkenning van de behoeften aan een app onder jongeren en professionals, fase 1. Een rapportage hierover was volgens ZonMw “een grondige analyse en interessant om te lezen wat de behoeften zijn van jongeren bij verzuim.”

Eind 2018 is de ontwikkeling van de app gestart, waarin we de wensen en behoeften van jongeren en professionals vertalen naar een M@zl webapp, fase 2. In het voorjaar van 2019 is gestart met een pilot met gebruik van de app. GGD Flevoland, JGZ Almere en GGD West-Brabant doen mee. Het evaluatieonderzoek loopt tot zomer 2020.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2020
Wilt u op 27 januari 2020 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Gerelateerd

Geef een reactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen