Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MedMij geeft je meer grip op je gezondheidsgegevens

MedMij. Dat is de naam voor een set van eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het programma Meer Regie over Gezondheid maakte de naam vandaag bekend tijdens de eHealthweek in Amsterdam. MedMij moet nog groeien. Veel afspraken worden later dit jaar gemaakt. De mensen van het programma werken daarvoor nauw samen met patiënten, zorgaanbieders, ontwikkelaars, ICT leveranciers, zorgverzekeraars en overheden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Steeds meer mensen willen over hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken. Dat kan door die gegevens onder te brengen in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving. Gegevens uit  medische dossiers bij behandelaars maar ook allerlei zaken die ze zelf meten, bijvoorbeeld  met apps op hun smartphone. Dat draagt bij aan inzicht in en regie over hun gezondheid.  

Iedereen toegang tot zijn digitale gezondheidsgegevens

De samenwerkende partijen leveren geen persoonlijke gezondheidsomgeving(en) op, maar brengen met MedMij in kaart waaraan zo’n omgeving moet voldoen. ‘We stellen  basiseisen en technische standaarden op, zodat iedereen toegang kan krijgen tot een veilig, gebruiksvriendelijk en digitaal overzicht. Nu kun je in veel gevallen nog niet je eigen medicatieoverzicht downloaden, of je meest recente labwaarden, en dat zijn zaken waar wij naartoe willen werken,’ aldus Lies van Gennip, directeur bij het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth Nictiz. 

Informatie integreren met diensten

Onderdeel van MedMij is een ‘afsprakenstelsel’, waaronder financieringsvoorstellen en juridische aandachtspunten, op basis waarvan leveranciers en zorgverleners een persoonlijke gezondheidsomgeving en aanvullende diensten kunnen (laten) ontwikkelen. Dianda Veldman is directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie (NPCF) en voorzitter van het programma: “Het gaat niet alleen om  beschikbaar stellen en kunnen delen van gezondheidsgegevens, maar ook om de integratiemogelijkheden ervan met digitale gezondheidsdiensten.

Het programma kijkt naar  ervaringen van patiënten in binnen- en buitenland  en maakt zichtbaar welke functies de patiënten ondersteunen in het bereiken van hun gezondheidsdoelen. ‘Stel dat je na een periode van ziekte aan je herstel wilt werken. Dan kun je hiervoor doelen formuleren op je persoonlijke gezondheidsomgeving en gebruik maken van functies als een  beweegapp en een slaapapp  om deze te bereiken.  Patiënten krijgen hulp van  beweegopdrachten  om zelf te werken aan herstel. En ze krijgen inzicht in de relatie tussen bewegen, slapen en het effect hiervan op de gezondheid."

Meedoen

De initiatiefnemers roepen  de  partijen in de gezondheidszorg en ICT-leveranciers op om mee te doen aan de ontwikkeling van MedMij. Ze kunnen participeren in expertgroepen of als een van de eersten een deel van MedMij implementeren. Iedereen is uitgenodigd zich aan te sluiten  bij het programma en dit op eigen wijze in te vullen. Het gezamenlijke initiatief tot de ontwikkeling van MedMij sloot volledig aan bij het programma van de eHealthweek met als thema’s Empowering People, Trust & Standards and Social Innovation & Transition. Kijk voor meer informatie op www.medmij.nl

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Relined digitale zorg

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen