Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MedMij in oktober live in Zoetermeer, regio Utrecht

De eerste gezondheidsgegevens gaan in oktober op de MedMij-manier van zorgaanbieders naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten. In Zoetermeer en in de regio Utrecht gaan de eerste gecontroleerde livegangen van start waarin gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van de patiënt worden uitgewisseld. Deze week zetten deze partijen hun handtekening onder de overeenkomsten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

PROVES is een programma dat op verzoek van MedMij de werking van MedMij in de praktijk toetst met Proof of Concepts en gecontroleerde livegangen. MedMij heeft middels het programma PROVES in 2018 gewerkt aan het beproeven van de voorgestelde architectuur en technische specificaties: werken de ‘papieren’ afspraken van MedMij ook in de praktijk? MedMij wil in 2019 het afsprakenstelsel gecontroleerd via pilots naar productie brengen.

Er hebben al diverse pilots plaatsgevonden, zoals van de Reinier Haga Groep en Chipsoft in januari en afgelopen februari ook al met het RZCC. Ervaringen worden direct openbaar gedeeld om ook andere partijen die tegelijkertijd aan de slag zijn te helpen bij de uitrol en implementatie van het stelsel.

Zoetermeer

De live primeur is voor Zoetermeer, waar een geselecteerde groep patiënten voor deze pilot medicatiegegevens in de PGO van Ivido op gaat halen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het gaat met name  om huisartswaarneemgegevens en medicatiegegevens.

In de pilot wordt deze infrastructuur uitgebreid met de uitwisseling van medicatie conform het afsprakenstelsel. Om deze gegevensuitwisseling mogelijk te maken is het LSP bezig om het MedMij-label te behalen. Ivido ontving in april al het MedMij-label.

Het is de bedoeling dat tegelijkertijd ook het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer mee gaat doen door de Basisgegevensset zorg (een vaste set van medische gegevens) ) uit te wisselen met patiënten met dezelfde PGO. Het ontsluiten van de zorginformatiebouwstenen van de Basisgegevensset zorg zal plaatsvinden via het Zorgplatform van ChipSoft.

Regio Utrecht

Bijna gelijktijdig aan de gecontroleerde livegang in Zoetermeer, wordt MedMij ook in de regio Utrecht in de praktijk gebracht. Hieraan doen burgerportaal PAZIO, PGO ZorgDoc en opnieuw het LSP mee. PGO ZorgDoc verwacht in oktober het MedMij label te behalen.

Ook bij deze pilot gaat het om het uitwisselen van medicatiegegevens van apothekers naar een persoonlijke gezondheidsomgeving, in dit geval dus PGO ZorgDoc. PAZIO is een overkoepelend e-Health platform waarin online diensten van meerdere zorg- en welzijnsorganisaties worden samengevoegd voor de inwoner.

Via het PAZIO platform heeft de burger toegang tot online diensten van hun huisarts, het ziekenhuis, het buurtteam en de gemeente. Het huidige platform wordt uitgebreid met de functionaliteit van PGO ZorgDoc, waarbij conform MedMij de medicatiegegevens van de patiënt getoond gaan worden. PAZIO vervult tevens de rol van projectleiding binnen deze pilot.

Later dit jaar meer livegangen

Elke pilot wordt intensief ondersteund door het PROVES programma. Daarnaast ondersteunt MedMij bij het selecteren en instrueren van patiëntgroepen die deel gaan nemen aan de pilot. Er vinden gesprekken plaats om later dit jaar op nog meer plaatsen gecontroleerde livegang tot stand te brengen.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

KPN Zorgdomotica

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen