Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MedMij onderdeel basisinfrastructuur zorg

Het Informatieberaad Zorg heeft het MedMij Afsprakenstelsel opgenomen in de basisinfrastructuur zorg. Daarmee geven alle aan het Informatieberaad deelnemende partijen aan dat zij MedMij als dé manier zien voor elektronische gegevensuitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

MedMij, dat dit jaar in de praktijk wordt getest in drie regionale livegangen, moet ervoor zorgen dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één PGO. Dat kan via een website of een app zijn. Daarvoor moet zo’n app of site veilig kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie opgeslagen staat. Bijvoorbeeld de registratiesystemen van ziekenhuizen, de huisarts, het consultatiebureau en de apotheek. MedMij stelt de spelregels op voor deze veilige communicatie.

MedMij Nederlandse norm

“Dat het hele zorgveld MedMij benoemt als de Nederlandse norm is heel mooi nieuws”, zegt Ronald Gorter, voorzitter van Stichting MedMij. “En het bewijst opnieuw dat we op de goede weg zijn.” In een toespraak op de Openingsmanifestatie van de e-healthweek stelde de begin dit jaar aangetreden Gorter dat het de doelstelling is om begin februari de eerste MedMij-keurmerken uit te geven aan PGO-leveranciers die de certificering rondom MedMij afgerond hebben. Later dit jaar kunnen voor het eerst gegevens worden uitgewisseld op de MedMij-manier.

Het Informatieberaad Zorg is de bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers in het zorgveld onder regie van het ministerie van VWS. Het werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg nadat een landelijk patiëntendossier in 2011 door de Eerste Kamer uit privacyoverwegingen werd afgekeurd.

Doelen Informatieberaad

Het beraad werkt op vrijwillige basis aan vier doelen rondom medicatieveiligheid, het centraal stellen van de patiënt, de overdracht en het vastleggen van gezondheidsgegevens. Om deze doelstellingen vorm te geven is een aantal programma’s in Nederland actief, waaronder het programma MedMij, ziekenhuisprogramma VIPP (en vergelijkbare stimuleringsprogramma’s voor andere zorgsectoren), Registratie aan de Bron en Medicatieoverdracht.

Het MedMij Afsprakenstelsel (waarvan inmiddels versie 1.1 uitgebracht is) is de afgelopen jaren met een groot aantal veldpartijen, zoals zorgkoepels, -instellingen, -aanbieders, -verzekeraars en ICT-leveranciers, ontwikkeld op basis van bouwstenen uit de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Vervolgens zijn verschillende onderdelen gebouwd en getest in het proof-of-concept programma PROVES. Eind 2018 is het afsprakenstelsel overgedragen aan Stichting MedMij.

Eerste livegang

Eerder dit jaar werd de eerste livegang met succes afgerond. Hierbij werd informatie uitgewisseld tussen een EPD van ChipSoft dat wordt gebruikt door ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep. Zo werd aangetoond dat gegevens ontsluiten van een ziekenhuis naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werkt zoals het MedMij-programma het beschrijft.

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen