Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MRC biedt zorg op afstand en meer eigen regie over herstel

Patiënten meer eigen regie geven over hun herstel en gezondheidssituatie. Dat is een van de belangrijkste taken die het UMC Utrecht zichzelf toebedeeld heeft in het kader van het verbeteren van de zorg. Daarbij ligt de nadruk op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek, onder andere door middel van zorg op afstand met thuismonitoring. Het vorig jaar opgerichte Medisch Regie Centrum speelt hierbij een centrale rol.

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Sinds de corona pandemie is het bieden van zorg op afstand vaak het enige alternatief om patiënten die niet meer fysiek in het ziekenhuis behandeld kunnen worden, de zorg te bieden die zij nodig hebben. Zo ontstond in maart van 2020 het Medisch Regie Centrum (MRC). In eerste instantie diende het centrum puur ter ondersteuning van de Corona Check-app. Onder andere voor het informeren van bewoners van de provincie Utrecht die klachten hadden en/of zich zorgen maakten over corona. Indien nodig werden zij via het MRC doorverwezen naar de eigen huisarts.

MRC ondersteunt zorg op afstand

In de periode daarna is het MRC uitgebouwd en structureel ingericht voor het onderstenen van zorg op afstand. Bijvoorbeeld voor de thuismonitoring van coronapatiënten die na een ziekenhuisopname eerder naar huis mogen om thuis verder te herstellen. Daarvoor is het [email protected] zorgpad ontwikkeld. De patiënten die in aanmerking komen om thuis verder te herstellen leveren dagelijks informatie over hun gezondheid aan via een speciale app. Denk daarbij aan gegevens over de zuurstofverzadiging in het bloed, de lichaamstemperatuur en antwoorden op een aantal specifieke vragen over hoe zij zich voelen.

Die informatie wordt verstuurd naar het MRC, waar ze door getrainde medisch studenten en zorgprofessionals, gemonitord worden. Zij kunnen an de hand van duidelijke en gedetailleerde protocollen snel signaleren of, en zo ja wanneer, de behandeling van de thuis verder herstellende patiënt moet worden aangepast. Omdat persoonlijk (oog)contact een belangrijke rol speelt bij het herstel de monitoring daarvan, wordt vanuit het MRC een dagelijks videoconsult gehouden met de thuis herstellen patiënten.

“We staan in nauw contact met coronapatiënten die via het [email protected] thuis verder herstellen na een ziekenhuisopname. Zij voeren drie keer per dag gegevens in op de app. Daar krijgen wij dan een melding van. Deze gegevens checken wij en als er aanpassingen in de behandeling van een patiënt nodig zijn, dan overleggen wij dit direct met de behandelend arts. Die geeft aan wat er moet gebeuren of onderneemt zelf actie. Sowieso (video)bellen we elke ochtend met patiënten om te informeren hoe het gaat en overleggen we dit dagelijks op een vast tijdstip met de behandelend arts”, vertelt Ilias Asaggau medewerker van het Medisch Regie Centrum en vierdejaars student Geneeskunde.

Ziekenhuis blijft verantwoordelijk

Zorgprofessionals van het UMC Utrecht hebben dagelijks contact met het MRC en nemen, indien nodig, zald persoonlijk contact op met de patiënten die thuis gemonitord worden. “Ik heb dagelijks contact met het Medisch Regie Centrum en indien nodig direct contact met de patiënten die thuis verder herstellen. De verantwoordelijkheid van de zorg ligt bij ons als ziekenhuis, maar wij betrekken de huisarts nauw bij het vervroegd ontslag en brengen hem of haar op de hoogte van het zorgpad”, vertelt Karin Kaasjager, internist in het UMC Utrecht en behandelend arts voor [email protected]

De drijvende kracht achter het ontstaan en uitbouw van het Medisch Regie Centrum is director Digital Health in het UMC Utrecht Timothy Prescott. “Het is een mooi voorbeeld van hoe we het goede uit de corona pandemie weten te behouden en nu inzetten voor nog betere zorg voor onze patiënten. Het Medisch Regie Centrum zorgt voor versnelling van digitalisering van zorg, de mogelijkheid om goede en veilige zorg op afstand te kunnen leveren en ervoor te zorgen dat patiënten meer eigen regie hebben. Het lijkt een contradictie, maar digitale zorg is meer persoonlijke zorg. Het stelt een patiënt in staat om zelf zijn of haar zorgpad in te richten. Deze keuzevrijheid, dat maakt het persoonlijk.”

Ook voor andere patiënten

Inmiddels worden vanuit het MRC ook andere met apps ondersteunde zorgpaden aangestuurd. Voorbeelden daarvan zijn [email protected] voor zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties en [email protected] voor mensen met de auto-immuunziekte polyneuropatie.

Het leveren van zorg op afstand door middel van thuismonitoring betekent dat deze patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen voor controle. “Zij hoeven minder te reizen en minder van hun werk te verzuimen. Maar als een patiënt naar het spreekuur wil komen, dan kan dat natuurlijk ook. De afspraken vinden meer on demand van de patiënt plaats. De wens van de patiënt staat centraal”, aldus Prescott.

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen