Programma

Nieuws
Artikel delen

Nieuw convenant betere afstemming standaardisatie in zorg

Een reeks standaardisatieorganisaties heeft zich middels ondertekening van een vernieuwd convenant verenigd in een bestuurlijke samenwerking onder de naam SDO-NL. Het gaat om GS1 Nederland, HL7 Nederland,
IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM,
SNOMED NRC, Vektis, Z-Index.

Tags

Deel dit artikel

Het hoofddoel van deze coalitie is volgens een gezamenlijk statement het helpen creëren van een omgeving, waarin het standaardisatiedebat voor Nederland structureel en efficiënt gevoerd kan worden. Daarbij moeten de zogenaamde witte vlekken ingevuld worden en overlap vermeden.

De nu aangekondigde bestuurlijke samenwerking profileert zich als SDO-NL: Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de zorg. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere (op standaarden gebaseerde) uitwisseling van informatie voor patiënt en professional.

Standaardisatie op veel vlakken nodig

Gezien de complexiteit van de zorg (de diversiteit aan sectoren, aanbieders en gebruikers) en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus en in veel sectoren standaardisatie nodig. Het is dan ook logisch en onvermijdelijk dat in Nederland verschillende standaardisatieorganisaties actief zijn.

De bij standaardisatie in de zorg betrokken organisaties stellen zich verantwoordelijk te voelen voor een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland, waarvoor een consistente toepassing van standaarden essentieel is. Om die reden is in 2013 door een aantal organisaties het initiatief genomen tot een bestuurlijke samenwerking onder de naam SDO-NL.

Ondanks allerlei stappen en initiatieven de afgelopen jaren vinden er in de praktijk echter nog steeds veel versnipperde en domeingerichte standaardisatie-activiteiten plaats. Het gebrek aan uniformering en standaardisatie belemmert grootschalige invoering van digitale en e-health toepassingen. Reden voor Nictiz om de samenwerking met de standaardisatie-organisaties te intensiveren.

Opnieuw uitbreiding

Anno 2020 is SDO-NL in dit kader opnieuw uitgebreid met twee organisaties. De standaardisatie-organisatie stemmen hun activiteiten op elkaar af om zo het gebruik van standaarden eenvoudiger en transparanter te maken. Het convenant is op 16 januari 2020 bij de nieuwjaarsreceptie van Nictiz door alle partijen ondertekend.

SDO-NL is voortaan ook online volgen. Om de samenwerking kracht bij te zetten, heeft SDO een website opgezet voor haar gebruikers en geïnteresseerden in Zorg ICT. Ook heeft SDO-NL een eigen logo gecreëerd voor betere herkenbaarheid.

Tags

Deel dit artikel

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen