Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuwe functionaliteiten voor GGZ Dataportaal

GGZ Dataportaal heeft een aantal nieuwe functionaliteiten gekregen. Daarmee moet het de ggz – zowel zorgprofessionals als -organisaties – nog beter ondersteunen bij het realiseren van kwaliteitsverbetering van zorg en het maken van beleidskeuzes. In januari 2020 werd GGZ dataportaal gelanceerd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De nieuwste functionaliteiten voor GGZ Dataportaal geven inzicht in het gemiddelde verloop van behandelingen en bieden meer informatie door de weergave van subschalen. Ook de kenmerken van de behandeling worden gedetailleerder weergegeven in het portaal. Een nieuw dashboard biedt de kwaliteitsfunctionaris ondersteuning bij beleidskeuzes en kwaliteitsverbeteringen.

Dataportaal voor lerende ggz

Het doel van het portaal is het bieden van een vertrouwde en veilige omgeving om gegevens van patiënten, ervaringen en behandelingen te delen. Het portaal moet zo een bijdrage leveren aan een ‘lerende’ ggz, voor het verbeteren van de juiste zorg voor mensen met psychische klachten.

Door het delen van data kunnen zorgprofessionals op diverse niveaus naar de kwaliteitsinformatie kijken. Uitkomsten en kenmerken van behandelingen worden gebundeld om verschillen inzichtelijk te maken. Daarmee kunnen organisaties ontdekken welke aanpassingen mogelijk nodig zijn om nog betere behandelresultaten te realiseren.

Patiënt en professional beslissen samen welke zorg passend is. Daarmee worden behandelingen effectiever en sluiten ze beter aan bij verwachtingen. Het gebruik van indicatoren en vragenlijsten in de individuele behandeling van de patiënt helpt hierbij. Deze informatie van behandelingen is ook op geaggregeerd niveau inzetbaar om mee te leren.

Door in GGZ Dataportaal behandel-, proces- en patiëntkenmerken te bundelen en te koppelen aan uitkomstinformatie, wordt inzichtelijk hoe een behandeling bij een specifieke groep patiënten werkt. Dit inzicht is bruikbaar in het gesprek tussen professionals over kwaliteit. Zo ondersteunt dit platform ggz-organisaties bij continue kwaliteitsverbetering.

Gemiddelde verloop behandeling

Tot nog toe werden alleen begin- en eindmetingen in rapportages opgenomen, waardoor slechts het eindresultaat van behandelingen in beeld werd gebracht. Door gebruik te maken van alle metingen die zijn ingevuld tijdens behandelingen wordt ook het gemiddelde verloop van behandelingen inzichtelijk gemaakt.

GGZ Dataportaal biedt voortaan ook inzicht in het gemiddelde verloop van behandelingen.

Dit inzicht kan helpen bij beleidskeuzes over op- en afschalen van zorg. Ook kan het helpen bij het gesprek met de patiënt om verwachtingen te schetsen over het gemiddelde verloop van een behandeling.

Meer inzichten

De totaalscore van een meetinstrument geeft de gemiddelde score van de betreffende kwaliteitsindicator weer. Een meetinstrument kan bruikbare subschalen bevatten die meer inzichten geven door gebruik van bestaande data.

Zo heeft het meetinstrument BSI 9 subschalen waaronder angst, depressie en somatische klachten. Een ander voorbeeld is de OQ45, die naast een subschaal voor symptomatisch herstel ook 2 subschalen heeft voor maatschappelijk herstel: interpersoonlijke relaties en sociale rol. Hiermee kan voor een groep patiënten, bijvoorbeeld met een angststoornis, inzichtelijk worden gemaakt waar herstel achterblijft. Ook kan het inzicht geven in comorbiditeit.

Meer behandel- en procesinformatie

Behandeluitkomsten en patiëntkenmerken geven een goed beeld van de voortgang van behandelingen, aldus het persbericht van GGZ Dataportaal. Om verschillen te interpreteren, zijn ook de kenmerken van behandelingen van belang. Daarom voegt het portaal meer behandel- en procesinformatie toe.

De eerste stap is het weergeven van het aantal behandelminuten. Het inzicht in de werkelijk ingezette behandelminuten geeft een beeld van de behandelintensiteit en het verloop door de tijd heen. Ook een kenmerk als het wel of niet toepassen van eHealth kan gekoppeld worden aan behandeluitkomsten. Bekijk hoe dit inzicht eruitziet voor de weergave van behandelminuten.

Dashboard voor organisaties

Tot slot biedt GGZ Dataportaal zorgorganisaties voortaan een dashboard. Dat geeft direct inzicht in de generieke meetinstrumenten en proceskenmerken van de eigen organisatie. Voorbeelden zijn het in beeld brengen van functioneel herstel, ervaringen van cliënten en weergave van de klantreis van aanmelding tot afsluiting behandeling. De kwaliteitsfunctionaris wordt hiermee ondersteund bij beleidskeuzes, evalueren en kwaliteitsverbeteringen.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Relined digitale zorg

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen