Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuwe studie extra indicaties sensortechnologie diabetici

De komende tijd richt de Rondetafel Diabeteszorg zich op mogelijke nieuwe indicaties voor het gebruik van Continue Glucose Monitoring (CGM) op basis van bestaande literatuur. Dit laat het samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van diabetes weten in een uitgebreide reactie op een Kamerbrief van de minister van Medische Zorg. Het is dus allerminst zeker dat er geen uitbreiding nodig is van de vijf huidige groepen die voor sensorgebaseerde rt (realtime)-CGM in aanmerking komen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In de Kamerbrief schreef toenmalig minister Martin van Rijn (inmiddels opgevolgd door Tamara van Ark) op 29 juni dat er geen aanwijzingen zijn voor uitbreiding van indicaties voor sensortechnologie, met name rt-CGM. Hij verwees daarbij naar reacties van het Zorginstituut Nederland als de Rondetafel. “Zowel vanuit het Zorginstituut als vanuit de Rondetafel Diabeteszorg zijn er geen aanwijzingen uit wetenschappelijke bronnen dat uitbreiding van indicaties voor sensortechnologie, met name rt-CGM noodzakelijk is. Op grond daarvan is er geen aanleiding om een nader onderzoek uit te voeren.”

Ontwikkelingen sensortechnologie

De deelnemers aan de Rondetafel namen met verbazing kennis van deze passage, waarover zij van tevoren niet waren geïnformeerd en waar zij zich niet in herkenden. Bovendien behoeft de Kamerbrief volgens de deelnemers verduidelijking op het gebied van wetenschappelijke inzichten. Tijdens de laatste bijeenkomst van de Rondetafel op 10 juli is de brief besproken en is een gezamenlijke reactie geformuleerd. Die is verstuurd naar het ministerie van VWS. Verder zijn de leden van de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnformeerd over ontwikkelingen rondom diabeteszorg en sensortechnologie zoals die hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden.

Zoals de minister zelf in de brief aangeeft, is de indicatie van FGM aanzienlijk verruimd naar aanleiding van het advies van de Rondetafel Diabeteszorg. Ook vindt nog veel onderzoek plaats, aangezien sensortherapie een relatief nieuwe behandelvorm is bij diabetes. Hierdoor verschijnen met regelmaat nieuwe onderzoeksresultaten. De komende tijd richt de Rondetafel Diabeteszorg zich dan ook specifiek op mogelijke nieuwe indicaties voor CGM op basis van bestaande literatuur, zo schrijft De Nederlandse Diabetes Federatie.

Financiering uit hulpmiddelenzorg

Ook wijst de Rondetafel op de verwachte wetswijziging per 1 januari 2021, die regelt dat de financiering van CGM net als FGM vanaf volgend jaar uit de hulpmiddelenzorg wordt bekostigd. Nu verloopt de financiering van CGM nog via de medisch specialistische zorg. Iemand met een indicatie voor continue glucose monitoring is hiervoor nu op het eigen ziekenhuis aangewezen. De Rondetafel zegt al geruime tijd signalen dat er patiënten zijn die ondanks een indicatie verstoken blijven van sensortechnologie. Om die reden is Zorginstituut Nederland eind vorig jaar gevraagd te adviseren over overheveling van alle sensortechnologie (bij diabetes) naar de hulpmiddelenzorg.

In juli hebben alle betrokken partijen (patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars) overeenstemming bereikt over het nieuwe consensusdocument met Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van FGM en CGM. De beroepsgroepen zijn verder bezig met de vernieuwing van de diabetesrichtlijn om deze beter te laten aansluiten op de technologische ontwikkelingen. Naar verwachting zal deze herziening in september 2020 zijn afgerond. Bij het opstellen van de richtlijn worden alle nieuwe en relevante wetenschappelijke inzichten meegenomen.

Openingsmanifestatie 2022
Wilt u op 31 januari 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen