Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nivel brengt informatiebehoefte over medicatie in kaart

E-health kennisinstituut Nivel heeft samen met Netwerk Patiënteninformatie een Burgerplatform georganiseerd om in kaart te brengen aan welke informatie over medicijnen burgers behoefte hebben, hoe zij online zoeken naar informatie, wat zij vinden van de huidige informatie en welke verbeterpunten zij zien.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De resultaten kunnen door het vorig jaar opgerichte Netwerk Patiënteninformatie gebruikt worden bij het opzetten van een landelijk netwerk van websites waar burgers begrijpelijke en betrouwbare informatie over medicatie kunnen vinden. Voor burgers is het nu vaak lastig in te schatten welke website betrouwbare medische informatie geeft. Ook verschillen zij in hun informatiebehoefte.

Waar de een behoefte heeft aan veel en gedetailleerde informatie over de medicatie en aandoeningen, heeft de ander juist behoefte aan meer specifieke informatie over één medicijn, aldus het Nivel. Op het internet kunnen zij een bulk aan informatie vinden. Het lastige voor hen is te bepalen welke informatie betrouwbaar en begrijpelijk is. Goede informatievoorziening over medicatie is echter van groot belang, omdat het bijdraagt aan het goed gebruik ervan.

Informatiebehoefte over medicatie

De deelnemers aan het Burgerplatform verschilden in hun informatiebehoeften en zochten in verschillende bronnen naar informatie over medicatie. Drie profielen, eerder geïdentificeerd in onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, zijn toegepast om verschillen in informatiebehoeften in kaart te brengen.

  • Het eerste profiel, de informatiezoeker, zoekt breed (niet alleen informatie over de medicatie maar ook de aandoening) en naar veel en gedetailleerde informatie.
  • Het tweede profiel, de informatievermijder, zoekt juist gericht naar specifieke informatie over de medicatie en wil zo min mogelijk ‘extra’ informatie vinden in de zoektocht.
  • Het derde profiel, de luisteraar, zit tussen de informatiezoeker en informatievermijder in en heeft minder goed voor ogen welke informatie hij/zij zoekt.

Beter aansluiten

In het aanbieden van informatie op de websites blijken deze drie profielen volgens Nivel goede handvatten te bieden om beter aan te sluiten bij de uiteenlopende behoeften van burgers. Zo suggereerden deelnemers om meer gelaagdheid in de informatie aan te brengen op de websites.

Ook het toevoegen van meer visuele elementen werd als verbeterpunt gegeven. Om de leesvriendelijkheid te vergroten werd rustig kleurgebruik aanbevolen. Door het vermijden van moeilijke woorden is de informatie voor iedereen toegankelijk.

Beter vinden medicatie-info

Een aantal organisaties tekende in november 2018 een intentieverklaring ter verbetering van online medicatie-informatie. Patiënten moeten betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter kunnen vinden op het internet, maar dergelijke informatie is online vaak moeilijk vindbaar of onvolledig. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport (VWS) gaf het startschot voor dit Netwerk Patiënteninformatie. De eerste concrete stap die gezet wordt, is het aan elkaar koppelen van de websites van de medicijnautoriteit (CBG), het bijwerkingencentrum (Lareb), de huisartsen (NHG, Thuisarts.nl) en de apothekers (KNMP, Apotheek.nl).

In februari werd bekend dat de medicijninformatie van KNMP-website Apotheek.nl voortaan direct beschikbaar is in de BeterDichtbij-app. Als een patiënt en zijn huisarts, medisch specialist of andere zorgverlener in een bericht een medicijnnaam gebruikt, wordt die naam automatisch aanklikbaar voor meer informatie. Het doel is dat patiënten altijd en precies de juiste betrouwbare medicijninformatie beschikbaar hebben.

Over het onderzoek

Het Nivel heeft, samen met Pharos en de Patiëntenfederatie Nederland, een adviserende rol voor het Netwerk Patiënteninformatie, recent opgericht met steun van het ministerie van VWS. Dit Netwerk bestaat uit het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Lareb.

Tijdens het Burgerplatform zijn zij de dialoog aangegaan met burgers om meer te weten te komen over hun informatiebehoeften en zoekgedrag naar online informatie over medicatie. Hierbij zijn de vier websites van deze partijen bekeken (apotheek.nl, thuisarts.nl, lareb.nl, cbg-meb.nl). Aan het Burgerplatform deden 21 deelnemers mee, die variëren in leeftijd en geslacht en deel uitmaken van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen