Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nivel, RIVM monitoren corona in verpleeghuizen

Kennisinstituut Nivel gaat op verzoek van het RIVM op basis van digitale dossiers van patiënten / cliënten in verpleeghuizen monitoren of er sprake is van verdenking of daadwerkelijke besmetting met corona. Brancheorganisatie Actiz (langdurige zorg) heeft haar leden in april al opgeroepen de benodigde informatie te leveren. Volgens de twee initiatiefnemers is er een grote behoefte aan actueel inzicht in de ontwikkeling van corona / Covid-19 in verpleeghuizen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Beschikbaarheid van actuele cijfers is essentieel voor het maken van goede regionale afspraken over verdeling van bedden en hulpmiddelen. Maar ook voor het te voeren regionaal en nationaal beleid. Nu ook in verpleeghuizen de strenge lockdown-maatregelen langzaam versoepeld worden, geldt dit des te meer voor de vaak kwetsbare bewoners van deze instellingen.

Verzamelen coronacijfers verpleeghuizen

Het Nivel houdt zich de komende tijd intensief bezig met het verzamelen van de cijfers. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ActiZ, Verenso (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters) en softwareleveranciers van elektronische patiëntendossiers (in verpleeghuizen overigens meestal ECD’s, elektronische cliëntendossiers) .

Voor een zo betrouwbaar mogelijk beeld is het belangrijk dat zo veel mogelijk verpleeghuisorganisaties hun COVID-19-gegevens aanleveren bij het Nivel en het RIVM. Verder werkt het RIVM samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek om beter zicht te krijgen op het aantal verpleeghuisbewoners dat overleden is aan COVID-19.

De opzet van de gegevensverzameling van Nivel en RIVM voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van verpleeghuisbewoners is gegarandeerd, beloven de instanties. Meer informatie kunnen verpleeghuizen verkrijgen via [email protected].

‘Leren van data’

Sinds 18 maart 2020 is het voor specialisten ouderengeneeskunde mogelijk om gegevens over COVID-19 te registreren. De registratie vindt plaats in de verschillende elektronische dossiers. Het bij elkaar brengen van deze gegevens gebeurt in het kader van het eerder dit jaar gestarte (en door VWS gesubsidieerde) programma ‘Leren van data’. Binnen dit programma werken het Nivel, Verenso en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) nauw samen aan het realiseren van hergebruik van zorggegevens, ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling voor en door specialisten ouderengeneeskunde.

Het aantal nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten was in de eerste week van mei overigens lager dan in maart en april. Sinds eind april stabiliseert het aantal nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten, meldde het RIVM eerder deze maand. Er komen iedere dag nog wel nieuwe locaties bij, maar niet meer zoveel als in maart en de eerste helft van april. Ook het aantal gemelde COVID-19 overlijdens in verpleeghuisbewoners neemt af sinds eind april Verpleeghuizen laten bewoners en zorgmedewerkers testen wanneer er een verdenking is op COVID-19.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen