Programma

Nieuws
Artikel delen

Nog weinig huisartsenconsulten per e-mail, aantal groeit wel

De grote bulk van indirecte huisartsconsulten vindt nog altijd plaats via telefoon. Een consult per e-mail (e-consult) gebeurt nog zeer weinig. Dat blijkt uit cijfers van e-health kennisinstituut Nivel over de periode 2011-2016. Recent liet Nictiz weten dat huisartsen veel geld laten liggen omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden om een e-consult (per mail, instant messaging of videobellen) te declareren.

Volgens Nivel bestond in 2016 bestond 28 procent van de consulten uit een telefonisch consult en slechts 0,7 procent uit een e-mailconsult. Andere vormen van een e-consult (zoals IM en videobellen) zijn nog niet meegenomen. 66 procent van de consulten bestond nog uit een bezoek aan de huisarts en het resterende deel uit huisbezoeken (5%). Niet elk telefoontje naar de huisarts wordt als telefonisch consult gerekend, alleen wanneer het gaat om vervanging van een spreekuurconsult wordt dit als zodanig gedeclareerd.

Vooral toename e-mail boven 18 jaar

Bij patiënten van 18 jaar en ouder is over de periode van 2011-2016 een zeer lichte stijging te zien in het aandeel telefonische en e-mailconsulten, aldus het Nivel. Het gebruik van e-mail is vooral toegenomen in de groep 18-64 jaar. Telefonische consulten worden vooral gevoerd met oudere patiënten en het aandeel telefonische consulten is voor alle leeftijdsgroepen licht gestegen de afgelopen jaren.

Declaratiemogelijkheden e-consult onbekend

Huisartsen blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van de declaratiemogelijkheden voor e-consulten. Dit stelde Nictiz afgelopen februari op basis van de ‘Actieagenda e-consult bij de huisarts’. Toezichthouder NZA heeft per januari 2018 de mogelijkheden voor declaratie van e-consulten vergroot.

Huisartsen denken vaak dat de vergoeding voor een e-consult per definitie gelijk is aan dat van een telefonisch consult. Zij mogen voor een e-consult echter zelfs een dubbel regulier consult declareren, mits de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een dubbel face-to-face consult wordt geboden. ​Een e-consult wordt nu nog omschreven als een digitaal schriftelijk consult – de NZa hanteert hiervoor in haar beleidsregels de term e-mailconsult.

Uit workshops en interviews met huisartsen blijkt dat zij ervan uitgaan dat de vergoeding voor een e-consult standaard 4,50 euro bedraagt, ongeacht de geleverde zorg en tijdsbesteding. De declaratiemogelijkheden zijn echter ruimer.  Later dit jaar publiceert Nictiz een handboek E-consult met de do’s en dont’s voor een zinvolle inzet van e-consulten bij de huisarts.

Het merendeel van de indirecte consulten tussen huisartsen en patiënten vindt nog plaats via de telefoon. E-mail is nog zeer klein, al groeit het wel in gebruik.

Meer weten over nieuwe declaratiemogelijkheden, zinnige zorginnovaties én de implementatie?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen