Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

UT wil dat overheid investeert in Twents MedTech-cluster

Onlangs bracht staatssecretaris Mona Keijzer een bezoek aan innovatiecampus Kennispark. Daar werd zij onder andere rondgeleid in het TechMed Centre van de Universiteit Twente (UT). Volgens de UT een van de groeibriljanten van de Twentse en Overijsselse economie. Om ervoor te zorgen dat het Medisch Technisch Cluster Twente de komende tien jaar uit kan groeien tot een toonaangevende speler op het gebied van Medische Technologie moet juist nu geïnvesteerd worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De UT en regio hopen dat de boodschap die zij de staatssecretaris tijdens haar bezoek meegegeven hebben ertoe zal leiden dat de overheid besluit te gaan investeren in faciliteiten, kapitaal en ontwikkelkracht voor de doorontwikkeling van het MedTech-cluster. Een investering die, zo stellen de initiatiefnemers, zal bijdragen aan een betere en betaalbare gezondheidszorg en een versnelde introductie van zorginnovaties. Daarnaast zal een succesvol MedTech-cluster de regio economisch versterken en voor werkgelegenheid en behoud van talent zorgen.

MedTech bewijst waarde voor supply-chain

Een van de conclusies die getrokken kunnen worden uit de coronacrisis is het feit dat het hebben van een eigen medische supply-chain van groot belang is. Tijdens de coronacrisis heeft het MedTech-cluster haar waarde op dit gebied bewezen, zowel binnen als buiten Nederland. Nu is het zaak om door te pakken en de volgende stap te zetten. De staatssecretaris ontving tijdens haar bezoek de Investeringsagenda MedTech Twente en een verzoek voor het opzetten van een versnellingsfonds voor labruimten.

De totale investering voor MedTech Twente is begroot op 26,75 miljoen euro. Het leeuwendeel daarvan, 17,5 miljoen, zal, zo wordt verwacht, door regionale stakeholders ingelegd worden. De regio Twente heeft nu het verzoek bij de overheid neergelegd voor de resterende 8,75 miljoen euro.

“Om de regionale en nationale ambities te realiseren, hebben we kapitaal, faciliteiten en ontwikkelkracht nodig voor de eerste groeifase van startups. Groeibedrijven op het gebied van bio-nano technologie hebben specifieke labfaciliteiten nodig om hun innovaties te ontwikkelen. Maar deze zijn erg kostbaar en bij de kennisinstellingen zijn deze inmiddels ook maximaal bezet”, vertelt Jaap Beernink, directeur van ecosysteembouwer Novel-T.

“Het TechMed Centre is uitgerust met de modernste infrastructuur. Denk aan onderzoekslaboratoria, preklinische proeftuinen en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen. Die faciliteiten zijn essentieel voor het snel testen van innovaties tijdens COVID-19. Naast extra capaciteit voor medische labs is er behoefte aan implementatiekracht. Het naar de markt brengen van innovatieve ideeën en het doorgroeien daarvan, vraagt om kapitaal en goede begeleiding. Een Proof-of-Concept financiering en intensieve samenwerking met ons medische netwerk is broodnodig om ondernemers de ruimte te geven te toetsen op haalbaarheid en marktpotentieel”, zo voegt Remke Burie, zakelijk directeur van het TechMed Centre van de Universiteit Twente daar aan toe.

Randvoorwaarden creëren

Zowel onderzoekers als ondernemers zien de noodzaak van de gevraagd investeringen. Het ontwikkelen van medische oplossingen is een complex geheel. Daarom is het zaak dat zowel de randvoorwaarden als het creëren van een ondernemende omgeving met flexibele labfaciliteiten van groot belang. “Je stopt je kapitaal liever in productontwikkeling en marktintroductie, dan in het aanschaffen van kostbare medische faciliteiten”, aldus Ronny van ’t Oever, directeur Micronit.

Vanuit zijn rol als MESA+ voorzitter van NanoNextNL en Nano4Society heeft ook professor Albert van den Berg een grote behoefte aan extra ontwikkelkracht. “De regio Twente heeft een uitstekende reputatie op zowel Nanotech als MedTech, waaruit reeds een groot aantal succesvolle spin-offs en scale-ups is ontstaan. Op het snijvlak van de topinstituten TechMed Centre en MESA+ zijn vervolginvesteringen in de regionale infrastructuur voor bionanotechnologie van essentieel belang om sneller te kunnen groeien en het verschil te maken voor patiënten.”

Staatsecretaris Mona Keijzer gaf aan onder de indruk te zijn de verschillende Twentse MedTech-bedrijven en hun oplossingen voor de gezondheidszorg. “Wat we vandaag hebben gezien, biedt een perfect perspectief voor de komende jaren. De kennis en het ondernemende ecosysteem die hier aanwezig zijn, vormen de basis voor niet alleen nieuwe economische ontwikkelingen, maar ook voor een goede infrastructuur waar onze kinderen over 15 jaar nieuwe innovaties op kunnen bouwen.”

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

KPN Zorgdomotica

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen