Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Verbeteringen digitale overdracht hard nodig

Uit een peiling onder het ledenpanel van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) blijkt dat 60 procent van hen ontevreden over het versturen en ontvangen van overdrachten. Het feit dat overdrachten vaak nog op papier afgehandeld moeten worden, compleet met het overschrijven of overtypen van gegevens. Dat zorgt voor extra uitzoekwerk, administratielast, onduidelijkheid en kostbare tijd die verloren gaat.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Ook bij de digitale overdracht ziet de V&VN nog veel verbeterpunten. Die bevatten vaak nog een losse bijlage die overgeschreven of overgetypt moet worden. Dat moet anders. Bijna alle verpleegkundigen en verzorgenden (98%) geeft aan dat het werken met eenduidige gegevens een absolute noodzaak is. In de peiling van V&VN geeft de helft van de leden de huidige procedures en werkwijzen voor het versturen van overdrachten een onvoldoende.

Verreweg de grootste frustratie van verpleegkundigen en verzorgenden is het feit dat digitale overdracht vaak onmogelijk gemaakt wordt doordat zorginstellingen verschillende computersystemen gebruiken. Daarnaast raakt het verpleegkundig en verzorgend personeel ook gefrustreerd van het overtypen van gegevens en het feit dat ze regelmatig meerdere bronnen moeten raadplegen om de gegevens voor het zorgdossier van een patiënt compleet te kunnen maken.

Eenduidige digitale overdracht

Er moet overduidelijk een verbeterslag gemaakt worden als het gaat om de overdracht. Meer dan negen op de tien verpleegkundigen (91%) en verzorgende vindt ook dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor een goede overdracht. Maar, slechts 38 procent van hen geeft aan dat ze ook echt invloed hebben op het verbeteren van de overdracht. Dat maakt een verbeterslag in de praktijk moeilijk. Het is belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden een beter inzicht krijgen in het overdrachtproces. Daarvoor zal ook meer tijd en geld beschikbaar moeten komen.

De verpleegkundigen en verzorgenden geven via de peiling ook een aantal suggesties voor verbeteringen:

  • Stel een verantwoordelijk persoon aan voor de digitale overdracht
  • Maak tijd om het overdrachtproces in kaart te brengen en te standaardiseren
  • Spreek vaker met elkaar over (het verbeteren) van de overdracht

V&VN werkt ook aan verbeteringen

De peiling van de V&VN maakt duidelijk dat er nog altijd veel kostbare tijd verloren gaat tijdens het overdrachtproces. Daarom werkt V&VN ook aan oplossingen om de digitale overdracht te verbeteren. Daarvoor is onder andere de informatiestandaard eOverdracht gemaakt. Doel van deze standaard is dat álle verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland hun overdrachten digitaal kunnen uitwisselen. Uit de peiling blijkt echter dat slechts 15 procent van de respondenten van de peiling bekend is met deze standaard. De V&VN werkt mede daarom aan de volgende punten:

  • Delen van informatie over digitale overdracht
  • Klankbordgroepen in het project medicatieoverdracht
  • Opleiden van ambassadeurs voor de eOverdracht
  • CNIO’s en verpleegkundige adviesraden die actief betrokken worden bij de verbetering van de overdracht
  • Hulpmiddelen om de implementatie in de eigen organisatie makkelijker te maken
  • Als ondersteuner van implementatieprogramma Inzicht
  • Een project voor het verbeteren van de medicatie-overdracht

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen