Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

VIPP subsidieregeling voor GGZ-vrijgevestigden

Deze maand is de beleidsregel rondom het versnellingsprogramma voor het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en vrijgevestigde GGZ professionals gepubliceerd. Doel van het versnellingsprogramma en de bijbehorende subsidieregeling is ervoor te zorgen dat ook de zogenoemde vrijgevestigde GGZ zorgverleners de gewenste digitaliseringsslag maken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Digitalisering van het proces van gegevensuitwisseling is van belang zodat de GGZ-vrijgevestigden ook in de toekomst veiligere, doelmatigere en patiëntgerichtere zorg kunnen (blijven) aanbieden. Daarnaast krijgt de patiënt ook meer regie over zijn of haar gegevens. Met de subsidieregeling worden GGZ-vrijgevestigden gestimuleerd medische informatie op een gestandaardiseerde en veilige manier uit te wisselen met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

De ongeveer 4.500 GGZ-vrijgevestigden zijn doorgaans met name actief in solopraktijken of in kleine samenwerkingsverbanden. Vaak hebben zij geen ondersteunend personeel en maken zij gebruik van een grote diversiteit aan softwareprogramma’s. Door de minimale omzetvereiste van 500.000 euro per jaar niet kunnen GGZ-vrijgevestigden niet deelnemen aan de VIPP GGZ subsidieregeling voor GGZ-instellingen waar meer dan 100 GGZ-instellingen gebruik van maken. Daarom deze separate beleidsregel ontworpen.

Subsidieregeling voor GGZ-vrijgevestigden

Om de stimulering van de digitaliseringsslag te ondersteunen zal een gebruikersstichting opgericht worden. Aan deze gebruikersstichting kan subsidie worden verstrekt voor het door ICT- leveranciers laten aanpassen van de Elektronische Patiënten Dossier (EPD) systemen in de GGZ-vrijgevestigde sector. Het EPD dat een GGZ-vrijgevestigde gebruikt moet wel voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel, waarbij minimaal de Basisgegevens GGZ (BgGGZ) is ingebouwd.

Uit praktijkonderzoek is gebleken dat de gekozen constructie via een gebruikersstichting beter werkt dan het individueel verstrekken van subsidie aan de GGZ-vrijgevestigden. De vrijgevestigden blijken namelijk moeilijk in beweging te krijgen om subsidie aan te vragen. En ICT-leveranciers blijken ook niet snel geneigd hun systemen aan te passen op verzoek van individuele zorgaanbieders. Bijkomend voordeel is dat de route via de gebruikersstichting de GGZ-vrijgevestigden ook meer ontlast.

Op grond van de nieuwe beleidsregel kan de gebruikersstichting twee subsidies aanvragen:

  • een subsidie voor diverse activiteiten die zien op het organiseren van de activiteiten van de gebruikersstichting
  • een subsidie voor het door ICT-leveranciers laten aanpassen van de informatiesystemen van GGZ-vrijgevestigden door het inbouwen van de BgGGZ en het behalen van het MedMij-label.

De ‘Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GZZ-vrijgevestigde professional’ is ingegaan op 9 juli, de dag na publicatie in de staatscourant, en loopt tot en met 31 december 2021. Het totaal beschikbare subsidiebedrag is vastgesteld op 3,9 miljoen euro.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Relined digitale zorg

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen