Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorginnovaties onnodig duur en bereiken patiënten te laat

Op 4 september aanvaart prof. dr. Maria Jacobs het hoogleraarschap op de leerstoel Implementatie van innovatie in de gezondheidszorg aan de universiteit van Tilburg. Tijdens haar inaugurele rede ‘Op weg naar betere innovatie-implementatie’ spreekt zij over de gevolgen van de trage implementatie van innovaties in de gezondheidszorg. Daardoor bereiken nieuwe behandelmethoden patiënten later dan nodig en lopen de kosten onnodig hoog op.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Zorginnovaties zijn onontbeerlijk om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de behandeling van patiënten te verbeteren. In de praktijk blijkt echter dat de implementatie van innovaties door verschillende, meest organisatorische, redenen vaak moeizaam verloopt. Daarbij spelen de marktwerking en concurrentie in de zorg vaak een negatieve, belemmerende, rol. Dat het wel mogelijk is om, door intensieve samenwerking, grote verbeteringen en innovaties snel en goed in de gezondheidszorg te implementeren heeft de coronacrisis bewezen.

Haalbaarheid zorginnovaties

Een van de onderwerpen die prof. dr. Jacobs in haar oratie aan de orde stelt is de beoordeling van zorginnovaties op de haalbaarheid in de praktijk voordat de daadwerkelijke implementatie start. Een dergelijke beoordeling kan factoren blootleggen die de implementatie zouden kunnen bemoeilijken. Die belemmeringen kunnen vervolgens voor de start van de implementatie aangepakt en opgelost worden.

“Denk dan bijvoorbeeld aan techniek, proces, gedrag en organisatiecontext. Als we het niet voor elkaar krijgen om bewezen innovaties gezamenlijk snel door te voeren, dan is uiteindelijk de patiënt de dupe en betaalt de samenleving onnodig hoge kosten. Ik ben ervan overtuigd dat op dit vlak grote verbetering kan worden gerealiseerd”, zo licht Jacobs in haar oratie toe.

Een ander fenomeen dat prof. dr. Jacobs signaleert is het feit dat (technische) zorginnovaties geïmplementeerd worden voordat daarvoor wetenschappelijk aangetoond is dat de betreffende innovatie ook aantoonbaar beter is voor patiënten. “Deze zorginnovaties kunnen omvangrijke investeringen vergen en kunnen tot meer behandelingen leiden, waarbij het onduidelijk blijft of de samenleving de extra kosten zou moeten willen dragen. Zorgverzekeraars en overheid zouden bij het toestaan van grotere innovaties meer moeten kijken naar de aangetoonde klinische meerwaarde voor ze op brede schaal worden ingevoerd”, aldus Jacobs.

Ervaring als inspiratie

De inspiratie voor haar doctoraat en de haalde Jacobs uit eigen ervaringen met knelpunten bij de implementatie van innovaties in de gezondheidszorg. De resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek waren de aanleiding voor de benoeming op de leerstoel Implementatie van innovatie in de gezondheidszorg.

Prof. Dr. M.A.J. (Maria) Jacobs vervult de rol van bijzonder hoogleraar parttime, daarnaast is zij werkzaam als bestuurder van de bestralingskliniek Maastro in Maastricht en Venlo. Daarnaast zit zij in de Raad van Toezicht van Meander Groep en is zij lid van de Raad van Commissarissen van ZoWonen. Maria heeft een academische achtergrond in Human Resource Management en Bedrijfskunde en ruime ervaring in (project)management en bestuurlijke en toezichthoudende functies.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

KPN Zorgdomotica

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen