Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorgpartijen sluiten Health Deal voor inzet e-health bij persoonlijke preventie

In 2020 moet 10 procent van de Nederlandse burgers e-health toepassingen gebruiken voor persoonlijk preventie. Door het stimuleren van een gezonde(re) leefstijl en te monitoren op (potentiële) gezondheidsproblemen moet de focus de komende jaren verschuiven van genezing achteraf naar preventie vooraf. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben 14 stakeholders uit de zorg donderdag 15 maart hun handtekening gezet onder de ‘Health Deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via eHealth’.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De Health Deal heeft een looptijd tot maart 2021. De initiatiefnemers zijn onder meer gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars, huisartsenkoepels, expertcentra en de rijksoverheid. Namens staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekende Secretaris-Generaal Erik Gerritsen de health deal. Met de Health Deal beloven deelnemers zich in te zetten om e-health instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. Een van de concrete doelen uit de health deal is dat in 2020 10 procent van Nederland e-health heeft gebruikt voor persoonlijke preventie.

Health Deal: brede toepassing effectieve innovaties

Met Health Deals wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen, waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Ze zijn gericht op het stimuleren van zorginnovaties die maatschappelijk impactvol zijn, zoals het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt, of het vergroten van de efficiëntie in de keten.

Onlangs nog sloot zorgorganisatie Siza met 49 publieke en private partijen een akkoord om de langdurige zorg drastisch te vernieuwen. Slimme oplossingen staan centraal in deze Health Deal. Andere Health Deals zijn er onder meer voor de aanpak van chronische pijnklachten.

Gamification helpt bij preventie

Persoonlijke preventie via e-health instrumenten speelt onder meer in op de gamification trend, waarin mensen ‘spelenderwijs’ wordt gemotiveerd hun gedrag te veranderen. Maar ondanks de mogelijkheden van deze instrumenten zijn ze nog niet toegankelijk voor alle Nederlanders. Knelpunten zijn onder meer:

 • De kwaliteit en betrouwbaarheid van health checks, met als een van de grootste zorgen de privacy omtrent gegevensverwerking.
 • De financiering ervan, zodat de instrumenten voor alle Nederlanders beschikbaar zijn. Is het de overheid, de zorgverzekeraar, de werkgever of de consument die hiervoor dient te betalen?
 • De gebruiksmogelijkheden voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.

Deelnemers Health Deal

Namens de overheid zijn de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de uitvoering van de nieuwe Health Deal betrokken. Andere deelnemers zijn:

 • Nederlandse Hartstichting
 • Stichting Diabetes Fonds
 • Stichting Longfonds
 • Nierstichting Nederland
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • NIPED Prevention

Bovenstaande deelnemers worden samen vertegenwoordigd onder de noemer ‘Heel Nederland Gezonder’

 • Stichting Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
 • Stichting Menzis Beheer
 • Nederlandse Public Health Federatie
 • Stichting Institute for Positive Health.
 • Stichting VitaValley

Meer over de Health Deal is hier te vinden

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen