Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

GGZ WNB zet in op duurzame e-health oplossingen

Tijdens de coronacrisis is de inzet van e-health oplossingen, en van vooral beeldbellen en videoconsulten, explosief gestegen. Ook bij GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) werden veel therapiesessies sinds dit voorjaar online, via beeldbellen, gegeven. De ervaringen die tijdens de coronacrisis opgedaan zijn hebben GGZ WNB doen besluiten in de toekomst nog meer e-health toepassingen te gaan inzetten. Daarvoor gaat de zorginstelling samenwerken met Therapieland.

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In maart van dit jaar noopte de coronacrisis, en met name de daaraan gekoppelde contact beperkende maatregelen, GGZ WNB tot het zoeken naar (e-health) alternatieven voor fysieke therapiesessies. Dat was volgens bestuurder Ineke Strijp een enorme uitdaging. “Gelukkig konden we snel schakelen omdat we zelf al over zakelijke tools voor digitaal werken beschikten zoals bijvoorbeeld beeldbellen.”

Zoal veel andere bedrijven en zorginstellingen greep ook GGZ WNB naar Zoom. Hiermee kon op korte termijn een deel van de fysieke therapiesessies online voortgezet worden. GGZ WNB realiseerde zich echter ook dat voor online hulpverlening uiteindelijk een meer specifieke, voor de zorg ontwikkelde tool nodig was. “Het in die dagen veel gebruikte Zoom kwam negatief in de pers vanwege privacy- en beveiligingsissues. Het gebruik ervan werd terecht verboden binnen onze organisatie”, zo vertelt klinisch psycholoog en P-opleider Marc Daemen.

Pionieren met groepsbeeldbellen

De zorginstellingen stelde een taskforce samen die in eerst instantie, tijdens het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op zoek moest gaan naar een duurzame en veilige oplossing voor groepsbeeldbellen nadat het gebruik van Zoom niet meer toegestaan was.

“Het was echt pionieren en we hebben verschillende tools uitgeprobeerd bij verschillende aanbieders. Iedereen was de eigen tool voor groepsbeeldbellen aan het uitbreiden, wat met de enige groeistuipen gepaard ging. Voor de cliënten en therapeuten was het soms frustrerend wanneer in de testfase de verbinding niet stabiel bleek te zijn. Toch was er in die dagen – medio april – vooral opluchting: eindelijk weer contact met elkaar. Er werd veel gedeeld over het isolement dat corona veroorzaakte en hoe men hiermee kon omgaan”, zo vertelt Ineke.

E-health samenwerking Therapieland

Na deze periode besloot GGZ WNB dat men e-health toepassingen in de toekomst breder wil gaan inzetten. De taskforce kreeg daarom de opdracht op zoek te gaan naar oplossingen voor alle vormen van e-health in de zorg. “Therapieland bleek naast het beeldbellen ook een passend en uitgebreid aanbod van online behandelmodules te hebben voor GGZ WNB. Erg sterk vonden we dat zij nog tijdens de lockdown enkele gratis toegankelijke modules over corona hadden ontwikkeld. Onze ICT-mensen waren ook zeer te spreken over hun flexibiliteit en bereidheid om mee te denken over technische oplossingen. Om al die redenen bleek Therapieland de beste keuze”, aldus taskforce-lid Marc Daemen.

Inmiddels hebben 40 medewerkers van GGZ WNB een Therapieland-account. Zij zijn de zogenoemde e-health pioniers van de zorginstelling. Samen met hun cliënten verkennen zij de nieuwe online behandelmethoden en zetten zij zich in om collegae behandelaren ook te enthousiasmeren voor de verschillende e-health toepassingen. Daarbij zullen ook de inmiddels al door diverse GGZ-instellingen ervaren voordelen van online therapie een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de verhoogde behandelcapaciteit door minder reistijd en het behandelen van clienten in hun eigen vertrouwde omgeving.

Daarnaast gaat ook het pionieren gewoon door. Op dit moment loopt een experiment met coronaproof ‘blended’ groepsbeeldbellen. Daarbij nemen cliënten en hulpverleners fysiek of vanuit huis deel aan groepstherapie of een multidisciplinair overleg. Een andere ontwikkeling waar aan gewerkt wordt is het bouwen van een koppeling zodat Therapieland ook direct vanuit het EPD ingezet kan worden.

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen