Programma

Nieuws
Wilt u
belangrijke
informatie delen
met onze
redactieraad?
Tip hier de
redactieraad?
Bekijk overzicht
10 oktober 2019
Artikel delen

Pilotfase M@ZL-app van start met scholieren

Met de live-gang van de M@ZL app op 20 september is de pilotfase van het M@ZL app project van start gegaan. De M@ZL app is een webapplicatie die ontwikkeld is om te ondersteunen bij de M@ZL aanpak. Het doel van deze aanpak is om ziekteverzuim bij middelbare scholieren te verminderen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactieraad?

Tip hier de redactieraad

De M@ZL app  dient als middel om de terugkeer naar school te bevorderen en leerlingen beter om te laten gaan met hun ziekteverzuim. Doordat leerlingen onder begeleiding van een jeugdarts of jeugdverpleegkundige hun eigen doelen opstellen, krijgen zij meer regie en verantwoordelijkheid over hun ziekteverzuim.

Leerlingen kunnen mensen  uit hun sociale netwerk betrekken, door ze toe te voegen aan de M@ZL app en zelf te bepalen welke rol zij krijgen. Op deze manier kan bijvoorbeeld een ouder, mentor, sport-coach of medeleerling meekijken of actief ondersteuning  bieden bij het werken aan de gestelde doelen.

Echte app nabootsen

De M@ZL app is een webapplicatie die goed te gebruiken is op de mobiele telefoon.  Aanvankelijk zou er ook een snelkoppeling komen naar de Playstore/Appstore om het gevoel van een echte app na te bootsen, maar wegens technische en budgettaire aspecten bleek dit niet haalbaar. “Het is belangrijk dat de webapplicatie ook goed bruikbaar is op de telefoon. Zo is het laagdrempeliger in gebruik”, zegt onderzoeker Linda Douma, die bij het project betrokken is.

Het Amsterdam UMC trok Douma in april van dit jaar aan om te werken aan het M@ZL-app project. De komende 1,5 jaar gaat zij zich bezig houden met het ontwikkelen en evalueren van een app als aanvulling op de M@ZL aanpak.

Inzicht in ervaringen

Komend schooljaar wordt de M@ZL app getest door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van GGD Flevoland/JGZ-Almere, GGD Amsterdam en GGD West-Brabant en leerlingen die bij hen op consult komen. Eind augustus is Douma bij deze organisaties langs geweest om jeugdartsen en – verpleegkundigen voor te lichten over de M@ZL app, de pilot en het onderzoek.

Leerlingen die in de periode september 2019 – februari 2020 bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige komen, kunnen met de M@ZL app gaan werken. Het doel van de pilot is om inzicht te krijgen in de gebruikerservaring van de webapplicatie en ook worden gebruikersgegevens bijgehouden via vragenlijsten en interviews. Hiernaast worden, in samenwerking met een jeugdarts-onderzoeker, de ervaringen van jeugdartsen en-verpleegkundigen in kaart gebracht.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactieraad?

Tip hier de redactieraad

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen