Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Pilotproject MIND moet online aanbod borgen en verbeteren

Koepelorganisatie MIND roept cliëntenorganisaties in de ggz op om hun zelf ontwikkelde online aanbod van herstelcursussen, lotgenotengroepen of andere activiteiten aan te melden voor het pilotproject Online Offline. Doel is om te leren van het tijdens de coronacrisis opgezette online aanbod. MIND heeft als penvoerder van dit project subsidie gekregen van het Ministerie van VWS. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is een koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Veel zelfregie- en herstelinitiatieven in de ggz hebben sinds het begin van de coronacrisis een online aanbod ontwikkeld ter vervanging van fysieke behandelingen. Zij hebben daarbij volgens MIND veel geworsteld met dezelfde vragen, zoals: wat is het beste platform voor online activiteiten qua veiligheid en gebruiksgemak? Hoe kunnen activiteiten goed van offline naar online vertaald worden; zijn er ook activiteiten waarbij dat niet lukt of juist beter werkt?

Leren van online aanbod

Andere vragen om te beantwoorden, waren én zijn onder meer: hoe bereiken we onze deelnemers online, en wat hebben zij ervoor nodig om mee te kunnen doen? Wat doet online met het contact? Voor welke mensen is online geschikt(er) dan offline, en andersom? Door deze en andere vragen binnen de eigen organisatie te onderzoeken en de bevindingen met elkaar te delen, stelt Mind dat er van elkaar geleerd kan worden om zo verder te komen met het verfijnen van het online aanbod.

Tien zelfregie- en herstelinitiatieven kunnen deelnemen aan het pilotproject Online Offline om te leren van elkaar. Per organisatie is maximaal 5.000,- euro beschikbaar om deelname aan het pilotproject mogelijk te maken. Bij meer dan 10 geschikte aanmeldingen wordt geselecteerd op de variëteit van activiteiten, spreiding over het land en witte-vlekken-regio’s en thema’s. Het pilotproject start op 1 november 2020 en de online activiteiten lopen in de eerste helft van 2021. De bijdrage aan het pilotproject loopt nog tot 1 november 2021.

Voortzetten en kwaliteitsverbetering

Belangrijke onderzoeksvragen zijn hoe het online aanbod in de toekomst voortgezet kan worden, hoe de kwaliteit verbeterd kan worden en voor wie en wanneer online of juist offline het beste past. Voorbeelden van onderzocht kan worden: nieuwe activiteiten; deelname van bepaalde groepen deelnemers; betere werkvormen; beter contact, betrokkenheid of verbinding; goede mix van online/offline; praktische technische zaken.

In november 2020 starten alle organisaties samen met een online meeting. Gedurende het project vinden er enkele online sessies plaats waar ook andere belangstellingen bij kunnen aansluiten. In oktober 2021 worden de resultaten gepresenteerd in een afsluitende bijeenkomst.

Digitalisering in ggz

Na het in volle omvang losbarsten van de coronacrisis afgelopen maart moesten ook ggz-instellingen in alle haast overschakelen op digitale varianten van fysieke behandelingen. Zo lanceerde Mentaal Beter, een landelijke GGZ-instelling, afgelopen juli nog een nieuw online cliëntenplatform. De cliënten van Mentaal Beter kunnen via dat digitale platform uitgebreide online diensten gebruiken voor de behandeling van psychische klachten.

GGZ InGeest zet sinds mei op grote schaal online therapie in om haar zorg te continueren. De Noord-Hollandse ggz-instelling stelt dat e-health toepassingen helpen om tijdens de coronacrisis de zorg voor patiënten zo optimaal mogelijk door te laten gaan. Bij het Helen Dowling Instituut (HDI), ggz-instelling voor mensen met kanker en hun naasten, moesten tientallen therapeuten sinds 12 maart opeens cliënten op afstand spreken via beeldbellen of een telefonisch consult.

Voorwaarden deelname pilotproject

Hieronder staan de voorwaarden die MIND stelt aan deelname aan het pilotproject:

  • De organisatie is voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten en zet in op hun zelfregie en herstel. Cliënten en/of hun naasten, ervaringsdeskundigen runnen de organisatie.
  • De organisatie werkt bij voorkeur lokaal of regionaal. Er is ruimte voor max. 2 organisaties die inzetten op landelijk bereik.
  • De organisatie is een rechtspersoon of gaat samenwerking aan met een organisatie die de rol van penvoerder op zich kan nemen.
  • De organisatie heeft online aanbod ontwikkeld of gaat hier binnenkort mee beginnen.
  • De kosten voor het online aanbod zelf en de daarvoor benodigde middelen moeten al gedekt zijn. De bijdrage vanuit de gezamenlijke projectsubsidie van MIND (max. € 5.000,- inclusief eventuele verschuldigde btw) is bedoeld voor de deelname aan het pilotproject, zoals coördinatie-, overleg- en verslaguren en bijkomende materiële kosten.
  • De organisatie is bereid haar bevindingen te delen binnen de pilot met de andere deelnemers en in de online uitwisselingsbijeenkomsten waar alle belangstellenden kunnen deelnemen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen